مهمترین تربیت استاد برای شاگردان فرقه حلقه / عکس

به گزارش ادیان نیوز، قالب تبلیغاتی برای تعدادی از عناصر وابسته به جریان های معاند و انحرافی در خصوص نشر اکاذیب خود و همچنین واکنش به اتفاقات مختلف ، فضای مجازی می باشد.
در همین راستا همواره عرفان شیطانی حلقه با نمایشی هفتگی بنام اعتراض ، با گرفتن تعدادی عکس از افرادی تکراری و انگشت شمار به عنوان معترض و حامی محمد علی طاهری سعی در تبلیغات برای این فرد را دارند.
درهمین روند تبلیغاتی برخی از افراد که خود را از طرفداران طاهری معرفی می نمایند با انتشار پست هایی که غالبا توهین آمیز بوده و برخی از آنها حتی قابلیت نمایش هم نداشته است سعی در واکنش به مصاحبه عصر اندیشه شماره ۹ با محمد علی طاهری را داشته اند.
گویی این افراد هم مانند بقیه کسانی که در دام حلقه افتاده اند از وضعیت روحی و روانی سرکرده عرفان حلقه بی اطلاع بوده اند.اکنون با مطالعه این مصاحبه شخصیت واقعی این فرد و توهمات وی آشکار می شود.فردی که خود اعتراف به نخواندن و آشنا نبودن با عرفان را دارد چگونه میتواند ادعای عرفانی در این مورد داشته باشد؟
در این پست ها سعی شده است حتی از سایت هایی که این خبر را انتشار داده اند هم به نوعی عقده گشایی همراه با توهین شود.به نظر میرسد همین تعداد محدودی که خود را حامی محمد علی طاهری میدانند دیگر توانی برای ادامه شایعات بی اساس خود و حمایت های دروغین خود از این فرد را نداشته و از روی ضعف و خستگی دست به دامن فحاشی و توهین به این و آن را در دستور کار خود قرار داده اند.
این افراد همان کسانی هستند که در چند ماه گذشته برای عوام فریبی برای مخالفان خود به اصطلاح طلب خیر می نمودند و اکنون روحیه واقعی خود را با این پست های غیر اخلاقی نشان داده اند که این همان تربیت استاد عزیزشان برای آنها بوده است در نمونه واقعی آن که خود جای تأمل دارد.
نمونه های قابل نمایش از این توهین و فحاشی شاگردان طاهری در ذیل آمده است:

Capture2

 

Capture1111

 

Capture4555

منبع: مفام
شاید دوست داشته باشید