به گزارش ادیان نیوز، این مرجع تقلید پیش از ظهر امروز در دیدار اعضای انجمن کلام حوزه، اظهار داشت: شناخت عمل برای انجام آن عمل، بسیار مهم است زیرا دارای سه مرحله است. او افزود: همان گونه که درخت، ریشه، تنه و میوه دارد و معرفت آن شجره، متوقف بر معرفت اصل، فرع و ثمره […]

آیت الله وحید خراسانی

به گزارش ادیان نیوز، این مرجع تقلید پیش از ظهر امروز در دیدار اعضای انجمن کلام حوزه، اظهار
داشت: شناخت عمل برای انجام آن عمل، بسیار مهم است زیرا دارای سه مرحله
است.

او افزود: همان گونه که درخت، ریشه، تنه و میوه دارد و معرفت آن شجره،
متوقف بر معرفت اصل، فرع و ثمره آن است، کار این انجمن هم کلام است؛ کلام،
علمی است که اصل همه علوم است؛ ریشه شجره طیبه دین، علم کلام است.

آیت الله وحید خراسانی اظهارکرد: علم، سه مرحله دارد؛نخست، “آیه محکمه”
که عقاید است و “سنه قائمه” که ملکات نفسانی و فضایل اخلاقی است و “فریضه
عادله” که فقه است. از همین روی، انسان کامل کسی است که کمال لازم را بدست
بیاورد؛ کلام، علم اصول عقاید است؛ اعتقادات، اصل الاصول است.

او افزود: اصل شجره طیبه، ثابت است و ریشه این ثبات نیز در قرآن است؛
اگر این اصول تثبیت شد به ملکات نفسانی و اعمال صالحه منتج می شود.

این مرجع تقلید اظهار داشت: امروزه در دنیا، مشاهده می شود که مذهب
ممالک متمدن، مسیحیت است؛ حد کلام مسیحیت، تورات و انجیل است؛ در تورات،
آمده است که خداوند، عالم را در شش روز، آفرید، در زمان نوح(ع)، طغیان و
عصیان، روی زمین فراوان شد و خداوند، از خلقت آدم، پشیمان شد و در دل خود،
محزون شد.

او ادامه داد: انجیل نیز بیان می دارد که عیسی، کلمه بود؛ کلمه نیز نزد
خدا بود؛ کلمه، خود خدا بود؛ بعد، اگر انجیل را مطالعه کنید می بینیم که در
نهایت، همان عیسایی که اول کلمه، بعد نزد خدا و بعد خود خدا بود به دار
آویخته شد؛ کسی هم که به دار آویخته شود، به حکم انجیل ملعون است؛ این
عقیده نصاری است که به تصریح هم بیان شده است.

آیت الله وحید خراسانی افزود: آنها می گویند که خدا در شکم حضرت مریم
تنزل می کند و سپس زاییده می شود در آخر هم به دار آویخته می شود و خود این
خدا نیز ملعون می شود.

این مرجع تقلید بیان کرد: متاسفانه قدر دین اسلام را نشناخته ایم؛ باید
به قرآن رجوع کنیم و ببینیم که معرفت الله چیست؟ خدای قرآن بر همه چیز
عالم، قدیر رحمان و رحیم است؛ او خدایی است که خالق و باری و مصور است که
برای او اسمای حسنایی است.

او اظهار داشت: متاسفانه دنیا در ضلال مبین است؛ گوهر و جوهر اسلام، در
نهج البلاغه آمده است؛ قرآن و نهج البلاغه، اساس کلام حق است و امیدواریم
که همه طلاب در این دو جهت حرکت کرده و عالم شوند و قطعا ریشه دین که علم
کلام است به دست شما بارورتر شود.

آیت الله وحید خراسانی گفت: میوه دین فقه است که ثمره اش سعادت دنیا و
آخرت است؛ کلامی ارزش دارد که با فقه و کتاب و روایات اهل بیت(ع) همراه
باشد؛ انحراف از این دو موجب ضلال خواهد بود؛ باید قدر این مذهب را بدانیم و
به آن پایبند باشیم.

منبع : خبرگزاری حوزه