تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

«کردار نیک تر» برتر از «کردار نیک» از نگاه قرآن کریم

ادیان نیوز: اینکه زرتشتی ها «پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک» را شعار خود قرار داده اند، در اسلام مهم تر از آن را داریم. اگر اینها از «نیک» سخن می گویند، اسلام یک پله بالاتر، سخن از «نیک تر» به میان می آورد؛ چنانکه در آیات زیر می خوانیم:
ـ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَی الْأَرْضِ زِینَهً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَیهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا (کهف، آیه ۷)
ما هر چه بر زمین است زینت آن قرار دادیم، تا مردم را امتحان کنیم که کدامشان کردار نیک تر دارد.
ـ الَّذِی خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَیاهَ لِیبْلُوَکمْ أَیکمْ أَحْسَنُ عَمَلًا (ملک، آیه ۲)
آن که مرگ و زندگی را بیافرید، تا بیازماید شما را که کدامتان کردار نیک تر دارید.
منبع: راه راستی
شاید دوست داشته باشید