تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

کلیسا نباید به فکر قبضه قدرت و پول باشد

به گزارش ادیان نیوز، رهبر آرژانتینی کاتولیک های جهان در کلیسای جامع فلورانس گفت کلیسا نباید
هیچ کاری با منفعت اقتصادی، پرستیژ و یا کسب قدرت داشته باشد؛ در عوض باید
کلیسا به فکر دسترسی به مردم به خصوص آنهایی که فقیراند، باشد.
پاپ فرانسیس که از زمان روی کار آمدن تلاش می کند برخی تصویرهای منفی از
کلیسا را که در اذهان عمومی وجود دارد پاک نماید، در این دستگاه مذهبی دست
به اصلاحاتی زده است؛ هرچند به موفقیت چندانی دست نیافته است. پاپ پیش از
دیدار با مومنان فلورانسی به شهر صنعتی پراتو رفت که به منطقه ای کارگرنشین
و فقیر در ایتالیا معروف شده است. استثمار کارگران در این منطقه در
ایتالیا زبانزد است.
پاپ در جمع مردم و اسقف های فلورانس افزود من نمی خواهم چهره ای منفی از
کلیسا در اذهان مردم باشد، کلیسا باید بی وقفه و با تلاش بسیار در صدد کمک
به دیگران باشد؛ به ویژه آنهایی که فراموش شده اند و در جهان باعنوان مردمی
دست چندم از آنها یاد می شود.
پاپ در پایان درحالی از خدای مسیح خواست کلیسا را از قدرت و پول محافظت کند
که رسوایی های مالی بسیاری در سالهای اخیر این نهاد مقدس مسیحیت را در بر
گرفته است.
منبع : شفقنا
شاید دوست داشته باشید