تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

هیچ عاقلی نمی پذیرد! / دروغ برای حفظ جان

ادیان نیوز: کدام عاقل می پذیرد که اگر یک داعشی وارد خانه ای شود و به قصد کشتن فرزند صاحب خانه، از محل مخفی شدن فرزند بپرسد و پدر حرف راست بزند تا او را بکشند؟! اسلام در چنین موقعیتی نه تنها دروغ را خوب بلکه واجب می داند. عقل اقتضا می کند که وقتی ما ناچار به یکی از دوگناه شدیم، گناهی را مرتکب شویم که اهمیت آن کمتر است. روشن است که کشتن انسان بسیار بدتر از دروغ دیدی نو از دینی کهناست و از نظر اسلام اگر در این مثال، مرتکب دروغ شدیم، گناه نکرده ایم بلکه ثواب هم دارد.
پژوهشگر زرتشتی دکتر فرهنگ مهر، تقیه و دروغ مصلحتی حتی برای حفظ جان را از از نظر دین زرتشت، مردود می خواند. وی در کتاب “دیدی نو از دینی کهن”، صفحه ۶۴ می نویسد:
«گات ها دروغ مصلحت آمیز را ناپسند می داند. همچنین، دین زرتشت مخالف تقیه است. دروغ گفتن یا راست نگفتن به خاطر حفظ جان یا مال و یا هر دلیل دیگری، مردود است.»
آیا منظور زرتشتی ها از «کردار نیک» این است؟! 

مادیان هزار دادستان

دیدی نو از دینی کهن

منبع: زرتشت
به خواندن ادامه دهید

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.