ادیان نیوز: بغض سردار شهید همدانی در پیاده روی اربعین سال گذشته / فیلم منبع: فرهنگ