عطیه های خداوندی در عوض شهادت امام حسین(ع)

به گزارش ادیان نیوز، متن پرسش مطرح شده وپاسخ بدین شرح است:

در باره چیزهائی که خدا در عوض شهادت امام حسین عطا کرده است:
۱- درکتاب امالی شیخ از محمّد بن مسلم روایت میکند که گفت: از حضرت امام
محمّد باقر و امام صادق علیهما السّلام شنیدم می فرمودند: خدای سبحان در
عوض شهادت امام حسین علیه السّلام مقام امامت را نصیب ذریه آن بزرگوار
نمود، شفاء امراض را در تربت مقدس آن حضرت و مستجاب شدن دعا را نزد قبر
مبارک آن بزرگوار قرار داد. ایامی را که زوار آن بزرگوار بزیارتش میروند و
بر می گردند جزء عمر آنان قرار نمیدهد.
محمّد بن مسلم میگوید: بحضرت صادق گفتم: این خصلت ها که برای زوار حسین
علیه السّلام باشد پس خود آن بزرگوار چه مقامی خواهد داشت!؟ فرمود: خدای
مهربان امام حسین را به پیغمبر اکرم صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم ملحق
نموده و امام حسین هم دارای درجه و منزلت پیامبر خدا میباشد.
سپس حضرت صادق علیه السّلام آیه- ۳۱- سوره طور را تلاوت کرد که میفرماید:
افرادی که ایمان آوردند و ذریه ایشان از ایشان تبعیت کردند ذریه آنان را به آنان ملحق نمودیم.

۲- در کتاب اکمال الدین از صادق آل محمّد صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم روایت میکند که فرمود:
زندگانی حضرت امام حسن علیه السلام، ص: ۲۳۷
هنگامی که حضرت زهرای اطهر علیها السّلام امام حسین را متولد کرد پیغمبر اعظم اسلام بحضرت
زهراء فرمود: امتم بعد از من حسینم را خواهند کشت. فاطمه اطهر گفت:
من به یک چنین فرزندی احتیاج ندارم. رسول اکرم در جوابش فرمود: خدا
میفرماید: من مقام امامت را در عوض این شهادت بفرزندان امام حسین عطا خواهم
کرد. حضرت زهراء گفت: راضی شدم.
۳- نیز در همان کتاب از امام جعفر صادق علیه السّلام روایت میکند که فرمود:
موقعی که فاطمه اطهر بحضرت امام حسین حامله شد پیامبر معظم اسلام صلّی
اللَّه علیه و آله بفاطمه زهراء فرمود: خدای مهربان پسری بتو عطا میکند که
نامش، حسین است و امت من او را خواهند کشت. حضرت زهراء گفت: من به یک چنین
فرزندی احتیاج ندارم. رسول اعظم فرمود: خدا در این باره یک وعده ای بمن
داده.
گفت: چه وعده ای؟ فرمود: بمن وعده داده مقام امامت را بعد از امام حسین بفرزندان آن حضرت عطا کند. فاطمه اطهر گفت: راضی شدم.

کتاب زندگانی حضرت امام حسن علیه السلام
نویسنده: علامه مجلسی
منبع : شفقنا
شاید دوست داشته باشید