به گزارش ادیان نیوز، نیروهای گارد ساحلی یونان توانستند 13 نفر از پناهجویان را نجات دهند. یک روز قبل از این ماجرا نیز در پی غرق شدن کشتی حامل پناهجویان جسد یک کودک 4 ساله در سواحل یکی از مناطق ترکیه یافته شد. هویت این کودک هنوز مشخص نیست. بر اثر غرق شدن قایق آوارگان […]

به گزارش ادیان نیوز، نیروهای گارد ساحلی یونان توانستند 13 نفر از پناهجویان را نجات دهند.
یک روز قبل از این ماجرا نیز در پی غرق شدن کشتی حامل پناهجویان جسد یک کودک 4 ساله در سواحل یکی از مناطق ترکیه یافته شد. هویت این کودک هنوز مشخص نیست.
بر اثر غرق شدن قایق آوارگان پناهجو در سواحل یونان و ترکیه، تا کنون شمار قابل توجهی از آنان جان خود را از دست داده اند.

منبع: العالم