منطق محکم و استقلال طلبی سبب دشمنی غرب با تشیع است

آیت الله سبحانی

به گزارش ادیان نیوز، این مرجع تقلید در انتهای درس خارج اصول خود در مسجد اعظم اظهار داشت:
امام صادق(ع) می فرماید:«عالمی که آشنا به زمان خود باشد مورد هجوم مشتبهات
قرار نمی گیرد».

او افزود: عالمی که در حجره خود مشغول تحصیل است و کاری به پیرامون خود
ندارد لذا این عالم نمی تواند به شبهات متعدد پاسخ دهد و در رد آنها عاجز
است و نمی تواند در جامعه عرض اندام کند؛ اما عالمی هم است که در عین
اشتغال به تحصیل، شناخت از زمان خود دارد و رصد می کند که جامعه امروز چه
فرهنگی را دنبال می کند و چه افکاری را در جهان می گویند؛ چنین فردی در
مقابل شبهات عاجز نیست.

او با بیان اینکه اگر امروزتان با دیروز از نظر معارف یکسان باشد، مغبون
هستید، به طلاب تبلیغی دهه آخر ماه صفرگفت: در مناطق تبلیغی ببینید جامعه
امروز به چه چیزی نیاز دارد و چه چیزهایی را ترویج می کنند؛ باید در مقابل
این مناقصات آگاه بوده و پاسخ آنها را در آستین داشته باشید.

این مرجع تقلید به داستانی از زمان مرحوم آیت الله العظمی بروجردی اشاره
کرد و گفت: در زمان مرحوم آیت الله العظمی بروجردی تاکسی جای درشکه ها را
گرفت؛ درشکه چی ها آمدند خدمت ایشان و گفتند جلوی تاکسی را بگیرید و
نگذارید ما بیکار شویم. آیت الله بروجردی تدبیری اندیشید و گفت: فرمانداری
یا شهرداری اجازه تاکسی به کسی دهد که یک شماره از درشکه چی ها بخرد، هر
درشکه چی که شماره اش را فروخت، او تاکسی بیاورد لذا اینگونه بین حقوق
گذشتگان و آیندگان جمع کرد.

او با اشاره به فعالیت ۴۰ رسانه به زبانهای مختلف علیه شیعه در زمان
حاضر گفت: این هجمه به آن دلیل است که شیعه را دارای منطق محکم و استقلال
طلب می بینند که با استعمار مخالف است و لذا شرق و غرب علیه تشیع سخن می
گویند.

آیت الله سبحانی تصریح کرد: یک مقدار به جای پرداختن به مسائل سیاسی کم فایده به این نوع مسائل علمی فقهی بپردازند.

منبع : شفقنا

شاید دوست داشته باشید