پادشاه عربستان از امضای حکم اعدام شیخ نمر خودداری کرده است

به گزارش ادیان نیوز، شیخ صمیدعی در گفتگوی مفصل با خبرگزاری المعلومه عراق گفت که جناح های
سیاسی و مذهبی در عراق و خارج از عراق از وی خواسته بودند تا برای حل قضیه
شیخ نمر باقر التمر که اخیرا از سوی دادگاههای عربستان به اعدام محکوم شده
است، وساطت کند.

وی با بیان این مطلب که از پادشاه عربستان خواسته است تا به نشانه آشتی،
شیخ نمر را مشمول عفو خود قرار دهد، تاکید کرد: ملک سلمان بن عبدالعزیزاز
امضای حکم اعدام شیخ نمر خودداری کرده و باید منظر حکم عفو وی باشیم.

منبع : شفقنا

شاید دوست داشته باشید