به گزارش ادیان نیوز، این مرجع تقلید همواره در سخنان خود مردم را خصوصا طلاب و دانشجویان را به خواندن دعاهای ماثور از اهل بیت علیهم السلام دعوت نموده و تاکید می کند که در دعاها از اهل بیت بخواهید که اهل تحقیق و پژوهنده شوید تا بتوانید معارف قرآن و اهل بیت را تحقیق […]

آیت الله جوادی آملی

به گزارش ادیان نیوز، این مرجع تقلید همواره در سخنان خود مردم را خصوصا طلاب و دانشجویان را
به خواندن دعاهای ماثور از اهل بیت علیهم السلام دعوت نموده و تاکید می کند
که در دعاها از اهل بیت بخواهید که اهل تحقیق و پژوهنده شوید تا بتوانید
معارف قرآن و اهل بیت را تحقیق کنید.

او در یکی از جلسات درس اخلاق خود می گوید: «زیارت جامعه را ـ
ان‌شاءالله ـ به نوبت بخوانید در این زیارت جامعه به ما گفتند وقتی به
بارگاه اهل بیت(علیهم السلام) رسیدید بگویید من آمدم محقِّق بشوم.

آیت الله جوادی آملی بیان کرد: اینکه آدم بخواهدجهنم نرود که هنر نیست
چرا که خیلی‌ها هستند در قیامت به جهنم نمی‌روند مانند کودکان، دیوانه‌ها و
کفاری که در روستاهای دوردست‌اند و کفار مستضعف فکری‌اند و بیانات الهی به
آنها نرسیده است.آنوقت آدم برود بارگاه امام هشتم و بگوید ما را نجات بده
تا ما جهنم نرویم؟!

او تصریح کرد: به ما گفته اند وقتی رفتید اینها را بخوانید «مُحَقِّقٌ
لِما حَقَّقْتُمْ مُبْطِلٌ لِما اَبْطَلْتُمْ»من آمدم دانشمند برگردم، أهل
تحقیق بشوم پژوهنده بشوم کار من پژوهش باشد و معارف را تحقیق کنم؛ آ‌نچه
شما تحقیق کردید من دنباله‌رو راه شما باشم، آ‌نچه شما ابطال کردید من
دنباله‌رو راه شما باشم ،من نیامدم بی‌سواد برگردم اینها در زیارت جامعه
هست.»

منبع : شفقنا