ادیـان نیوز : تنها مسجد سفید رنگ در روسیه قدیمی ترین مسجد در روسیه مسجد آبی، کپی دقیق از مقبره تیمور لنگ در ازبکستان مسجدی با طراحی مدرن مسجدی با بیشترین تعداد مناره در روسیه مسجد شمالی در سیبری بزرگترین مسجد روستایی در اروپا تنها مسجد در روسیه با جریان ویدئویی زنده مسجد جامع مسکو […]

ادیـان نیوز :

 تنها مسجد سفید رنگ در روسیه

تنها مسجد سفید رنگ در روسیه

 قدیمی ترین مسجد در روسیه

قدیمی ترین مسجد در روسیه

 مسجد آبی، کپی دقیق از مقبره تیمور لنگ در ازبکستان

مسجد آبی، کپی دقیق از مقبره تیمور لنگ در ازبکستان

مسجدی با طراحی مدرن
مسجدی با طراحی مدرن

مسجدی با بیشترین تعداد مناره در روسیه
مسجدی با بیشترین تعداد مناره در روسیه

مسجد شمالی در سیبری
مسجد شمالی در سیبری

بزرگترین مسجد روستایی در اروپا
بزرگترین مسجد روستایی در اروپا

تنها مسجد در روسیه با جریان ویدئویی زنده
تنها مسجد در روسیه با جریان ویدئویی زنده

مسجد جامع مسکو
مسجد جامع مسکو

منبع : مشرق