زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه به گزارش ادیان نیوز، بعد از سکوت خبری درباره شهادت بیش از هزار شیعه در نیجریه میثم مطیعی جدیدترین مداحی خود را برای این شهدای مظلوم و شیخ زکزاکی رهبر شیعیان نیجریه ارئه داد. مداحی جدید میثم مطیعی برای کشتار شیعیان در نیجریه / فیلم منبع: رهیافته

زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه
به گزارش ادیان نیوز، بعد از سکوت خبری درباره شهادت بیش از هزار شیعه در نیجریه میثم مطیعی جدیدترین مداحی خود را برای این شهدای مظلوم و شیخ زکزاکی رهبر شیعیان نیجریه ارئه داد.
منبع: رهیافته