تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

ابتکار جالب دو جوان هلندی در مقابله با اسلام هراسی / فیلم

ادیان نیوز: دو جوان هلندی متوجه شدند که برخلاف آنچه تصور می کردند و در کتاب مقدس آمده آیات قرآن گویای خشونت نیست. به راستی چگونه است که ارزش این کتاب را طی سالهای زیاد کمرنگ کرده اند و در ذهن مردم این طور نشان داده اند که اسلام دین خشونت است؟! یا اینکه خشونت بخشی از فرهنگ اسلامی برگرفته از کتاب مقدس قرآن است؟!

ابتکار جالب دو جوان هلندی در مقابله با اسلام هراسی

منبع: انجمن شهید ادواردو
شاید دوست داشته باشید