اديان نيوز: از: بيروت تاريخ: 36/05/03 [1356/05/03] شماره: 9830 وزارت امور خارجه* در ملاقاتي که سيدحسن شيرازي از اينجانب در سفارت شاهنشاهي به عمل آورد اظهار داشت در مذاکراتي که با رهبران سياسي و مذهبي مسيحي و شخصيتهاي سياسي شيعه داشته عموما از اين که سيدموسي صدر در جنگهاي داخلي از چپگرايان و فلسطينيها پشتيباني […]

اديان نيوز: از: بيروت تاريخ: 36/05/03 [1356/05/03] شماره: 9830 وزارت امور خارجه* در ملاقاتي که سيدحسن شيرازي از اينجانب در سفارت شاهنشاهي به عمل آورد اظهار داشت در مذاکراتي که با رهبران سياسي و مذهبي مسيحي و شخصيتهاي سياسي شيعه داشته عموما از اين که سيدموسي صدر در جنگهاي داخلي از چپگرايان و فلسطينيها پشتيباني نموده و دست خود را به خون شيعيان بيگناه آلوده ساخته و گروه ميليشياي امل را براي پشتيباني از فلسطينيها تشکيل داده، به شدت ناراضي مي‌باشند** و در نظر دارند او يعني سيدحسن شيرازي را براي رهبري مذهبي شيعه در لبنان کانديد نمايند. وي گفت از هنگامي که کمونيستها در مجلس عالي شيعه نفوذ کرده و اکثريت به دست آورده‌اند نگراني شديد رهبران مسيحي و شيعه فراهم شد و در نظر داشتند که در موقعيت مناسب مقدمات انحلال مجلس عالي شيعه را فراهم ساخته و ترتيبي دهند که عناصر معتدل و دست راستي به مجلس عالي شيعه راه يابند و پس از تشکيل مجلس جديد سمت مذهبي سيد موسي صدر را لغو و او يعني (سيدحسن شيرازي) را به سمت رييس مجلس عالي شيعه انتخاب نمايند.( توضيحا به عرض مي‌رساند سيد حسن شيرازي در حال حاضر از پشتيباني پاترياژ(پاتريارک) خريش، کاميل شمعون، پيرجمايل، امين جمايل، شريل القيس،کامل الاسعد، کاظم الخليل، محسن سليم، برخوردار مي‌باشد) نامبرده در پايان استدعا نموده مراتب احترام عميق او به پيشگاه مبارک اعليحضرت همايون شاهنشاه آريامهر تقديم گردد و تاکيد نمود که خدمتگزاري به پيشگاه رهبر شيعيان جهان براي هر فرد شيعه واجب و افتخار بزرگ مي‌باشد. 36/05/03 قدر ساعت 1730 پاورقي :
* پيوستي سند 8- 3334 مورخه 24ـ5ـ2536 ** به راستي چه اتفاقي افتاده که احزاب مسيحي و فئودالها که سوابق آنان برهمگان روشن بوده و دستشان به خون مسلمانان آلوده است، و مردم با انتخاب امام موسي صدر دست رد بر سينه آنان زده‌اند اينگونه ناراحت و نگران وضعيت شيعيان گشته‌اند و دايه دلسوزتر از مادر شده‌اند و براي آنان اشک تمساح مي‌ريزند؟! [1356/05/03]
يعني هرکي بشير جميل رو بشناسه، مي تونه بفهمه ديدار حسن شيرازي و بشير جميل يعني چي!!!
بشير جميل يک نابغه به تمام معنا بود، يک مسيحي نابغه که تمام نبوغش رو صرف کشتن مسلمانان کرد
جالبه که در اين گزارش نظر مسئول عمليات اين هستش که حسن شيرازي طرفدار امام خميني است، اما 4 ماه بعد حسن شيرازي در سفارت با مسئولان رژيم شاه ديدار کرده و مراتب احترامش رو نثار شاه مي کنه، و 5 ماه بعد از تاريخ اين سندي که در زير آمده، امام خميني دستور ميده ديگه به طلبه هايي که نزد حسن شيرازي درس مي خوانند، شهريه داده نشه
نام کتاب:ياران امام به روايت اسناد ساواک جلد 17 امام موسي صدر (قسمت سوم)
روزشمار: 1356/01/24
صفحه:91
به: 334 تاريخ: 36/1/31 [1356/01/31] از: 213 شماره: 213/147 سيدحسن شيرازي سيدحسن شيرازي در تاريخ 36/1/24 [1356/01/24] در لبنان در منزل محسن سليم در منطقه غبيري با بشير جميل ملاقات نموده است و خبر اين ملاقات توسط روزنامه‌هاي وابسته به مسيحيان دست راستي لبنان همراه با عکس مفصلا منتشر گرديده* و در خبرهاي منتشره گفته شده است امام شيرازي يکي از بلندپايه‌ترين رهبران مذهبي شيعه مي‌باشد و در ملاقات با بشير جميل وعده داده است که با همه امکانات پيروان مذهب شيعه براي حفظ يکپارچگي و اتحاد لبنان تلاش خواهد نمود قبل از ملاقات با بشير جميل سيدحسن شيرازي با اسقف آلفرد پرويدوا، اسقف لبنان، ملاقات نموده است هدف از اين ملاقات‌ها و انتشار خبر آن در شرايط کنوني آن است که سيدحسن شيرازي را در برابر سيدموسي صدر که با يکديگر رقابت دارند و اخيرا مورد خشم دست‌راستيهاي افراطي قرار گرفته است تقويت نموده و با حمايت از شيرازي موقعيت موصي صدر را تعضيف کنند و چون سيدحسن شيرازي مخالفان سرسختي مانند وزير اوقاف سوريه دارد ممکن است اقدام اخير و تماس وي با رهبران دست راستي و مخالفان موسي صدر به ضرر وي تمام شده و مقامات سوريه که از مدتي قبل درصدد اخراج شيرازي از سوريه بوده و به علت حمايت برادر حافظ اسد موفقيتي نداشتند اکنون مخالفان شيرازي قصد دارند ضربه مؤثري به شيرازي وارد سازند زيرا رقابت و دشمني شيرازي باموسي صدر که مورد حمايت حافظ اسد مي‌باشد به ضرر شيرازي تمام خواهد شد.
نظريه رهبر عمليات:
اطلاعات موجود حاکي است که سيدحسن شيرازي فعاليت ضدميهني دارد و اغلب ايرانياني که براي زيارت به اين منطقه مسافرت مي‌کنند به عناوين مختلف به وي کمک مالي مي‌نمايند.
نظريه نمايندگي: 1- سيدحسن شيرازي که يکي از افراد ماجراجو است که به هيچ وجه مورد اعتماد نبوده و از روش‌ها و خيانتهاي خميني حمايت کرده و مي‌کند و در سوريه و در حرم مطهر زينب نيز هميشه عده‌اي ماجراجو از حمايت وي برخوردار هستند و به طور کلي شيرازي سوابق سويي دارد و هر نوع تقويت و پيشرفت وي به مصلحت نيست و به ضرر مصالح دولت شاهنشاهي است. 2- با توجه به اهميت اقدامات اخير شيرازي و رقابت‌هاي موجود که احتمالا حوادث جديدي به دنبال خواهد داشت گزارشهاي مشروح‌تري ارسال خواهد شد.
نظريه اداره کل دوم: به صحت خبر مي‌توان اطمينان در مورد ملاقات سيدحسن شيرازي با بشير جميل و وجود اختلافاتي بين سيدحسن شيرازي و موسي صدر مي‌توان اطمينان نمود.
پاورقي: * وزارت امور خارجه در طي نامه‌اي به سازمان اطلاعات و امنيت کشور اعلام مي‌نمايد که مسيحيان درصدد جانشيني براي امام موسي صدر هستند متن نامه بدين شرح است: [به]: 334 [از]: 213 سازمان اطلاعات و امنيت کشور. گزارش شماره 226 مورخ 2536/1/25 [1356/01/25] سفارت شاهنشاهي در بيروت حاکي است مسيحيان دست راستي که از طرز رفتار و نحوه عمل سيدموسي صدر در جريان جنگهاي داخلي لبنان ناراضي مي‌باشند اخيرا درصدد برآمده‌اند که مقدمات برکناري نامبرده از رياست مجلس عالي شيعه لبنان را فراهم نموده و به تدريج شيخ حسن شيرازي امام مرقد مطهر حضرت زينب و رهبر مذهبي شيعه سوريه را آماده جانشيني نامبرده سازند.
رونوشت گزارش مزبور جهت مزيد استحضار به پيوست ايفاد مي‌شود. از طرف وزير امور خارجه گيرنده: ستاد بزرگ ارتشتاران – اداره دوم اطلاعات و ضداطلاعات اصل در پرونده سيدحسن شيرازي 78260 مي‌باشد. در پرونده موسي صدر 46422 بايگاني شود [ناخوانا] 36/2/10 [1356/02/10] قبلا مفاد فوق در گزارشات ديگري به عرض رسيده است. موسي صدر 46422 [1356/01/24]
نام کتاب:ياران امام به روايت اسناد ساواک جلد 17 امام موسي صدر (قسمت سوم)
روزشمار: 1356/01/29
صفحه:83
درخواست ساواک براي تقويت حسن شيرازي در مقابل امام موسي صدر
به: 334 تاريخ: 36/1/29 [1356/01/29] از: 213 شماره: 213/191 موضوع: سيدحسن شيرازي رهبران دست راستي مسيحي لبنان از پيشگاه مبارک شاهانه استدعا نمودند که زعماي شيعه لبنان به علت عوام‌فريبي و فساد و چپ‌گرايي موقعيت خود را در اين کشور از دست داده‌اند سازماني از شيعيان جوان و تحصيل‌کرده به وجود آيد که از طرف دولت شاهنشاهي حمايت و پشتيباني گردد و مانع سقوط شيعيان و جاهل اين کشور به دامان کمونيسم گردد.
اوامر ملوکانه بدين نحو از طريق وزارت خارجه شرفصدور يافت که (سفير بررسي کند) و با بررسي‌هاي وسيعي که از طرف سفارت شاهنشاهي در لبنان در اين باره به عمل آمده و با سياستمداران جوان شيعه از قبيل دکتر عزالدين و محسن سليم رهبران مسيحي دست راستي کتائب و احرار مذاکره گرديده چنين نتيجه گرفته شده است: 1- سيدموسي صدر رياست مجلس عالي شيعه را دارد ايجاد اين تشکيلات فايده‌اي در بر نخواهد داشت لذا بايد ابتدا سيدموسي صدر از سمت رئيس مجلس عالي شيعه برکنار نمود و شخص صالحي را به جاي او گمارده* زمينه براي تشکيل چنين سازماني فراهم گردد.
2- دو سال قبل با سيدحسن شيرازي رهبر مذهبي شيعه در سوريه و امام مرقد حضرت زينب با حضور نماينده ساواک در بيروت مذاکراتي در اين زمينه به عمل آمده بود ولي موقعيت سيدموسي صدر در آن موقع قوي بود و اقدامي ميسرنگرديد خصوصا که مسيحيان نيز از او پشتيباني جدي مي‌نمودند ولي حال تمام جبهه‌ها او را خيانتکار و مزدور بيگانه مي‌دانند لذا پس از مراجعت سفير شاهنشاه آريامهر به لبنان مشاراليه با رهبران مسيحي از جمله بشير جميل فرمانده فالانژها و محسن سليم نماينده سابق شيعه ملاقات و از طرف نامبرده به آنها توصيه گرديد حال که لزوم تغيير سيدموسي صدر مورد تأييد مسيحيان مي‌باشد از وجود سيدحسن شيرازي استفاده شود. بشير جميل موضوع را در حزب کتائب مطرح نمود و مورد تصويب قرار گرفت سپس در جلسه ديگري که با حضور رهبران کتائب تشکيل گرديده بود و از طرف سفير شاهنشاه آريامهر به آنها يادآوري گرديد که براي موفقيت در اين راه، لازم است انتصاب سيدحسن شيرازي به جاي سيدموسي صدر و مورد تأييد واتيکان و پاتريارک خريش واقع گردد و به او هويت لبناني داده شود به نحوي که از اصل ساکن يکي از دهات شيعه‌نشين منطقه مسيحي‌نشين کسروان معرفي گردد.
3- پاتريارک خريش با اين طرح موافقت نمود همچنين با سفير پاپ ملاقات و مذاکره نموده و او به جميل قول داد که موافقت واتيکان را جلب کند و تأکيد نمود که اين مطلب را از هم اکنون تمام شده تلقي نمايند سپس مراتب به وسيله نماينده شيعه محسن سليم به اطلاع سرکيس رئيس جمهوري رسانيد و رئيس جمهوري لبنان وعده همه گونه مساعدت داد ولي به محسن سليم تأکيد کرد که وي ناگزير است وانمود کند که در اين باره نه مطلبي شنيده و نه کسي را ملاقات کرده است ولي به مقامات تأميني دستور داده که بلافاصله يک شناسنامه و يک گذرنامه لبناني براي او صادر و در آن قيد شود که سيدحسن شيرازي مقيم دهکده حسين در جبل کسروان مي‌باشد و عکس‌هايي نيز با رهبران کتائب از او گرفته‌اند (محسن سليم گذرنامه و برگ هويت او با عکس‌هاي مزبور را به سفارت شاهنشاهي در لبنان فرستاده که فتوکپي آنها تهيه و با اولين پست ايفاد خواهد شد).
4- در تعقيب اقدامات فوق سفير شاهنشاه آريامهر مجددا با سيدحسن شيرازي ملاقات نموده و خطوط وظايف آينده به دقت مورد مذاکره قرار گرفته و سيدحسن شيرازي در حضور محسن سليم گفته که وي در گذشته خدمتگزار شاهنشاه بوده و تا آخر عمر از اين افتخار برخوردار خواهد بود و مانند سيدموسي صدر نمک‌نشناس نمي‌باشد.
5- از آنجايي که سيدموسي صدر عامل شناخته شده سوريه مي‌باشد و از طرفي سيدحسن شيرازي امام مرقد حضرت زينب در دمشق است ممکن است مقامات سوري با پشتيباني از سيدموسي صدر مانع ادامه فعاليت وي گردند خصوصا در حال حاضر که لبنان نيز در اشغال قواي سوريه مي‌باشد.
6- به مجرد آماده ساختن سدحسن شيرازي رهبران مسيحي و زعماي معتدل شيعه سازماني از شيعيان جوان و تحصيل‌ کرده که به هيچ‌وجه بستگي با رهبران فاسد و عوام‌فريب سوسياليستي شيعه ندارند و مردماني پاک و منزه هستند به وجود آورده که ظاهرا محسن سليم در سفر اخير خود به واشنگتن مراتب را به اطلاع جناب آقاي زاهدي سفير شاهنشاه آريامهر رسانده و ايشان نيز گزارشي در اين زمينه به شرف عرض پيشگاه مبارک شاهانه رسانيده‌اند و اوامر مبني بر تأييد موارد فوق شرفصدور يافته است. (اسامي و مشخصات آنها با اولين پست ارسال خواهد شد). قرار است موجوديت سازمان مذکور در جرايد لبنان اعلام و تبليغات وسيعي درباره آن به عمل آيد و پس از آن که سازمان مزبور قدرت کافي به دست آورد خواستار تجديد نظر در انتخاب مجلس عالي شيعه و تعيين رئيس جديد براي اين مجلس بشود.
7- به احتمال قوي به يقين زعماي مذهبي و سياسي شيعه که با تشکيلات سيدموسي صدر مخالف هستند مقدمات انحلال مجلس عالي شيعه و تعيين اعضاء مجلس مجدد را فراهم خواهند نمود و در کنار اين فعاليتها تبليغات دامنه‌داري توسط شيعيان وابسته به رهبران مسيحي به نفع سيدحسن شيرازي که خود در دشت بقاع و منطقه بعلبک شهرت نيکي دارد انجام خواهد گرفت تا در انتخابات جديد سيدحسن شيرازي به رياست مجلس عالي شيعه برگزيده شود و نوعي همکاري غيرمرئي بين مسيحيان و شيعيان برگزار گردد که در استخوان‌بندي رژيم آينده اين کشور حتي اگر به صورت فدراسيون و کفندراسيون باشد اثر مثبت داشته باشد و از اشاعه چپ‌گرايي بيشتر در بين شيعيان جلوگيري شود.
ملاحظات: گزارش فوق همراه خلاصه سوابقي که از سيدحسن شيرازي از اداره کل سوم اخذ شده بود (يکبرگ پيوست) از شرف عرض اعليحضرت همايون شاهنشاه آريامهر گذشت اوامر مطاع ملوکانه چنين شرفصدور يافت: “اصولا به اين جماعت نمي‌توان اعتماد کرد” ضمنا تيمسار رياست ساواک نيز چنين مقرر فرمودند: “به نظر اينجانب اصولا هيچ يک از اين افراد مورد اعتماد نيستند نه در گذشته نه در حال حاضر و نه در آينده نمي‌توان به آنها اعتماد نمود. سوابق همين شيرازي هم در گذشته کمتر از موسي صدر نبوده ولي با هم رقابت نمايند و ضعيف شوند بسيار خوب است.”//// حالا اگه بعضي ها منظور تفرقه بنداز و حکومت کن رو فهميدن!!!
** عليهذا ضمن اعلام اين که اوامر ملوکانه و پينوشت تيمسار رياست ساواک به جناب سفير شاهنشاه آريامهر در لبنان ابلاغ گرديده مراتب جهت اطلاع اعلام مي‌گردد. محترما به عرض مي‌رساند فلک‌فرسا 36/1/31 [1356/01/31] اصل در پرونده سيدحسن شيرازي 7826 مي‌باشد. در پرونده موسي صدر 46422 بايگاني شود [ناخوانا] 36/2/5 [1356/02/05] عمليات 36/1/31 [1356/01/31]
پاورقي: * به راستي جرم امام موسي صدر چه بوده اين گونه براي برکناري و تضعيف او تلاش مي‌کردند. آيا غير از دفاع از حقوق شيعيان، مقابله با تجاوزات اسرائيل، دفاع از مردم محروم فلسطين و آرمان آنان گناه ديگري داشت که اين گونه و از هر سو آماج حملات و تهمتها قرار مي‌گرفت. او هدف خود را مشخص نموده و در راستاي اهداف والاي خود و در راه رضاي معبود آماده هر گونه جانفشاني و فداکاري بود و جرم او هم همين بود، يکي از مهمترين اهداف جنگ داخلي لبنان ايجاد زمينه مناسب براي به راه انداختن سپتامبر سياه ديگري بود تا براي هميشه فلسطينيان را از صحنه سياسي حذف کنند. امام موسي صدر از همه اين دسيسه‌ها آگاهي کامل داشت، به خوبي مي‌دانست که اگر اين توطئه‌ها عملي گردند به ضرر همه مسلمانان و جهان اسلام خواهد بود. او با تيزبيني و زيرکي خاص خود همواره سعي داشت فلسطينيان را از اين فتنه‌ها دور نگه دارد به همين خاطر با فداکاري، خودش و مبارزان شيعي را سپر بلاي آنان قرار مي‌داد و فرصتها را از دست دشمن مي‌گرفت. بسيار اتفاق مي‌افتاد که درگيري بين مسلمانان و مسيحيان، نخست در منطقه‌اي سني‌نشين به وقع مي‌پيوست، ولي به واسطه همين سياست (سپر بلا شدن) فورا به مناطق شيعه‌نشين انتقال مي‌يافت و آن گاه به دست با کفايت وي مسأله حل و فصل مي‌شد. گرچه اين فداکاري و ايثار براي شيعيان خيلي گران تمام شد، چرا که آنان در اين راه شهداي زيادي را تقديم انقلاب فلسطين کردند و خسارتهاي مالي و رواني بسياري را نيز محتمل شدند. ولي در عين حال اين حمايتها و جانبازيهاي صادقانه ثمرات فراواني را به بار آورد و باعث گرديد که فلسطينيان دوستان و دشمنان واقعي خود را بهتر و بيشتر بشناسند. ديرزماني بود که شيعيان جنوب لبنان به عنوان خائن، نوکر شاه، ستون پنجم و… معرفي مي‌گشتند و عامل همه گرفتاريها و دربدريها به حساب مي‌آمدند. اين روش و ازخودگذشتگي، به زودي غبار تحريف را از سيماي مظلوم شيعيان کنار زد و نشان داد که همه آنها توطئه‌اي بيش نيست و شيعيان بهترين حاميان فلسطينيانند و در اين راستا از جان خود نيز مايه مي‌گذارند. اما هدف اصلي امام موسي صدر خيلي بالاتر از اينها بود، و به سرنوشت فلسطين مي‌انديشيد و سرآغاز بهبودي اوضاع سياسي، اجتماعي، فرهنگي و… تمام مسلمانان جهان و پي‌ريزي شالوده تمدن اسلامي آينده را، در حل مسئله فلسطين مي‌دانست. وي در هر محفل و مجلسي که فرصت به دست مي‌آورد از فلسطين ياد کرده و مي‌گفت: “ما بايد مسئله فلسطين را بدون شرمساري و يا ترس به عهده بگيريم و در اين راه از دادن قرباني نهراسيم.” او موضوع اشغال فلسطين را تنها يک مسئله اسلامي نمي‌شمرد و سعي مي‌کرد که آن را بيشتر، از ديدگاه فطري و انساني مطرح کرده و مورد ارزيابي و بررسي قرار دهد تا مسئله، جنبه فطري و وجداني به خود گرفته و در محافل وجدانهاي غيرمسلمانان نيز براي خود جاي باز کند وي مي‌گفت: “تلاش براي آزادي فلسطين، تلاش براي آزادي مقدسات اسلامي و مسيحي و تلاش براي آزادي انسان است. همچنين اين تلاشي است براي جلوگيري از آلوده شدن نام خداوند در روي زمين، زيرا صهيونيسم با رفتارهاي خود نام خداوند را آلوده مي‌سازد”. فرمان تاريخي امام موسي صدر مبني بر “التعامل مع اسرائيل حرام” (معالمه با اسرائيل حرام است) بود که همه توطئه را در هم شکست و خط بطلان بر افکار سازشکاران کشيد و روح و جان تازه‌اي در کالبد مبارزان مسلمان دميد و در راه جهاد و شهادت آنان را اميدوار و ثابت قدم ساخت.
به طور کلي خط مشي اساسي و دورنماي فعاليتهاي امام موسي صدر در طول اقامت وي در لبنان را مي‌توان در چهارچوب عنوانهاي زير خلاصه کرد: 1- جانبداري از اصل همزيستي صلح‌آميز فرقه‌هاي مذهبي و طايفي چندگانه کشور لبنان و مبارزه با تلاشهاي مذبوحانه در جهت تجزيه کشور. 2- حراست از اصل همزيستي مسالمت‌آميز لبنان و فلسطين و حمايت همه‌جانبه از انقلاب فلسطين و مردم آواره آن. 3- تلاش براي رفع هر گونه اختلاف، و کوشش به خاطر تحقق اصلاحات سياسي، اجتماعي و فرهنگي. 4- مردود شمردن هر گونه تعصبات فرقه‌اي و مذهبي و دوري از جنگ و ستيز فرقه‌گرايانه. 5- ارج نهادن به اصل دفاع از خويشتن براي هر گروه، دسته و افراد. 6- مبارزه با هر گونه تجاوز خارجي به کشور لبنان. 7- مبارزه مداوم با دولت غاصب اسرائيل. 8- تلاش در جهت جلوگيري از احتمال سرکوبي انقلاب فلسطين. ر.ک: امام موسي صدر اميد محرومان، 167 – 170
//// چقدر چيزي که امام موسي صدر مي خواسته به چيزي که امروز سيدعلي خامنه اي مي خواهد، نزديک به هم هستند
** آنچه در پي‌نوشت آمده است(بالاتر اونجا که تيمسار نظر داده بود و ** خورده کنارش) حمايت از عمق کينه وي از روحانيت دارد و دستور صريح وي مبني بر ايجاد اختلاف و رقابت و تشديد درگيري‌ها بين روحانيت، از بهترين عوامل درس‌آموز روزگار است دشمان دين از هر اختلافي استفاده کرده و با حمايت از يکي به ديگري حمله مي‌کنند اين اختلافات که يا بدوا شروع شده و سپس اينها دخالت کرده‌اند و يا از ابتدا با طراحي دشمنان اسلام بوده است جز ضرر و زيان چيزي براي جامعه اسلامي نداشته است. [1356/01/29]
نام کتاب:ياران امام به روايت اسناد ساواک جلد 11 شهيد دکتر مصطفي چمران
روزشمار: 1356/12/06
صفحه:339
گزارش سيدحسن روحاني شيرازي در مورد تعليم جوانان ايراني در سازمان امل
خيلي محرمانه
تاريخ: [2536/12/16] [1356]
طبق اطلاع از سيد حسن شيرازي روحاني شيعه معروف و دوست سفارت شاهنشاهي دستجاتي از جوانان ايراني از ايران و عراق توسط گروهي از روحانيون مخالف بعنوان مجاهد انتخاب و بسوريه اعزام ميگردند و در دمشق يکنفر ايراني بنام سيد احمد و احدي آنها را بترتيب آماده ودر بيروت تحويل مصطفي چمران رييس سرويس اطلاعاتي و عملياتي سازمان امل متعلق به موسي صدر مينمايد و اين عده زير نظر افسران چريک فلسطيني فتح در اردوگاه امل واقع در جنوب لبنان آموزش کماندوئي و خربکاري ميبينند تا پس از اخذ تعليمات مورد نظر به ايران معاودت داده شوند. اين اولين مرتبه است که اطلاعايت در زمينه تعليم جوانان ايراني در مرکز سازمان امل وابسته به سدي موسي صدر باين سفارت شاهنشاهي واصل ميگردد قبلا اطلاعاتي در دست بودکه جوانان ايراني که براي اخذ تعليمات کماندوئي و خرابکاري به بيورت فرستاده ميشوند اکثرا وابسته به جبهه باصطلاح فدائيان خلق ايران بوده و در مرازک آموزش توده‌أي نجات فلسطين (گروه جرج حبش) تعليمات کماندوئي ميديدند که براي هر گروه آنها يک راهنما و مترجم گذاشته ميشد و نامه‌هاي شخصي انان به مقصد ايران از طريق بسام ابوشريف سر دبير الهدف ارگان سازمان جرج حبش جمع‌آوري و از طريق نيکوزيا و آتن به ايران ارسال ميگردد. عده‌أي از اين جوانان که با لهجه همداني صحبت مينمودند در بيروت توسط کارمندان سفارت شاهنشاهي در خيابان کورنيس مزرعه واقع در نزديکي “صبرا” اردوگاه فلسطيني فتح ديده شده‌اند. نظريه اداره کل دوم: بحصت مفاد خبر ميتوان اطمينان نمود. ضمنا وزارت امور خارجه در جريان قراردارد ملاحظات: مرابت از عرض تيمسار رياست ساواک گذشت مقرر فرمودند” اداره کل سوم – از رهبر عمليات بخواهيد عکس آنها را بنحوي تهيه و ارسال دارد. با ذکر مشخصات ظاهري و اسامي مستعار آنها را ” [1356/12/06]
اکثر جرايد لبنان متن مصاحبه شيخ حسن دبوق را بر عليه امام موسي صدر بود منتشر کردند.
نام کتاب:ياران امام به روايت اسناد ساواک جلد 17 امام موسي صدر (قسمت سوم)
روزشمار: 1356/09/25
صفحه:375
شماره: 213/605 تاريخ: 36/09/26 [ 1356/09/26] 1- تقريبا کليه جرايد روز جاري (36/09/25) [1356] لبنان (به غير از الانوار و الشرق) متن مصاحبه مطبوعاتي شيخ حسين دبوق پيرامون مسايل مربوط به شيعيان لبنان و بحران جنوب کشور را منتشر نموده‌اند.*
2- شيخ حسين دبوق طي اين مصاحبه چگونگي حيف و ميل شدن مبلغ شصت ميليون ليره لبناني کمک اعطايي به مراجع تقليد شيعيان جهان به مجلس شيعيان لبنان و مشکلات کنوني طايفه شيعه کشور که تنها بر اثر رويه اشتباه‌آميز موسي صدر بدان دچار هستند اشاره کرده و نيز مسئله تعيين موسي صدر به رياست مجلس عالي شيعيان تا سن 65 سالگي را مورد انتقاد قرار داده است.
نظريه نمايندگي:
1- صحت مفاد خبر تائيد مي‌شود.
2- روزنامه‌هاي الانوار و الشرق که وابسته به سوريه هستند با توجه به روابط نزديک موسي صدر با سوريه و يا به احتمال قوي با دريافت پول از موسي صدر از درج متن مصاحبه مزبور خود‌داري کرده‌اند.
نظريه اداره کل دوم: نظريه نمايندگي موجه به نظر ميرسد. عمليات 36/09/27 46422 [ 1356/09/27]
پاورقي:
* – الف تاريخ: 36/09/27 [1356] شماره 213/16665 به : مديريت کل اداره سوم 334 از: اداره کل دوم 213 درباره : مصاحبه مطبوعاتي شيخ حسن دبوق پيرو : 213/60 – 36/09/21 [ 1356] مراتب پيروي از عرض تيمسار رياست ساواک گذشت پي‌نوشت فرمودند:”خبر براي روزنامه‌ها نقل از جرايد بيروت”. عليهذا متن پيوست جهت درج در جرايد ايفاد ميگردد. از طرف مدير کل عينا به استحضار رياست اداره چهارم عمليات و بررسي (347) برسد و پس از اجراي اوامر جهت ضبط در پرونده لطفا اعاده فرمايند. رييس اداره سوم عمليات رييس – آريايي از طرف ابوالحسني عمليات 36/09/29 [1356] ب- تاريخ: 36/09/29 [ 1356] روزنامه اطلاعات به ادعاي يکي از روحانيون شيعه لبنان موسي صدر 60 ميليون ليره کمک به شيعيان لبنان را حيف و ميل کرده روزنامه‌هاي بيروت متن مصاحبه مطبوعاتي شيخ حسن دبوق يکي از روحانيون شيعه لبنان را نقل کرده‌اند، بنا به نقل از روزنامه‌هاي مذکور نامبرده طي اين مصاحبه به چگونگي حيف و ميل شدن مبلغ 60 ميليون ليره لبناني کمک اعطايي مراجع تقليد شيعيان جهان به مجلس شيعيان لبنان و مشکلات کنوني طايفه شيعه کشور که تنها از اثر رويه اشتباه‌آميز موسي صدر بدان اعلاميه و بيانيه و انجام مصاحبه مطبوعاتي مبارزاتي را با موسي صدر آغاز نموده است . 3- نامبرده در اجتماع اخير روحانيون شيعه به سمت دبير جلسه انتخاب شد ضمنا روابط نزديکي با کامل اسعد رييس پارلمان لبنان و سيد حسن شيرازي و سيد جعفر شرف‌الدين دارد.
نظريه نمايندگي:
1- شيخ حسن دبوق از مخالفين شديد موسي صدر مي‌باشد. 2- نامبرده با سفارت شاهنشاهي ارتباط برقرار نموده و کمکهايي در زمينه انتشار بيانيه و درج مقاله در روزنامه‌ها از سفارت شاهنشاهي دريافت ميدارد.
نظريه اداره کل دوم:
انتشار اعلاميه از طرف شيخ حسن دبوق عليه موسي صدر صحت دارد. عمليات 36/09/27 [1356] جالب است که آقاي حسن دبوق و علي فقيه حتي تا به امروز که ربع قرن از آن حوادث ميگذرد در لبنان ناشناخته هستند ولي در آن زمان اينگونه روي آنان مانور داده شده‌است؟! [ 1356/09/25]
منبع: ghadirioon.blog.ir