زمان مورد نیاز برای مطالعه: ۱ دقیقه جهانیان در سوریه شگفت زده خواهند شد

زمان مورد نیاز برای مطالعه: ۱ دقیقه

برگزاری کنفرانس بین المللی اربعین در ترکیه