زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه   دفاع نتانیاهو از اقدامات وحشیانه سربازان اسراییلی

زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه

  به گروگان گرفتن چهار آمریکایی توسط انصار الله