به گزارش ادیان نیوز، دومین شماره مجله الکترونیکی مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات با موضوع عرفان کیهانی منتشر شد. بنا بر این گزارش، خداشناسی در عرفان حلقه به قلم حجت الاسلام محمود رضا قاسمی، بازخوانی اساسنامه عرفان کیهانی، نوشته حجت الاسلام وحیدرضا ملکی و بررسی مفهوم عرفان و سلوک معنوی در عرفان کیهانی اثر […]

به گزارش ادیان نیوز، دومین شماره مجله الکترونیکی مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات با موضوع عرفان کیهانی منتشر شد.
بنا بر این گزارش، خداشناسی در عرفان حلقه به قلم حجت الاسلام محمود رضا قاسمی، بازخوانی اساسنامه عرفان کیهانی، نوشته حجت الاسلام وحیدرضا ملکی و بررسی مفهوم عرفان و سلوک معنوی در عرفان کیهانی اثر علیرضا صدری اقدم، از جمله آثاری است که در این مجله به چشم می خورد.
این گزارش می افزاید: در این مجله آمده است: عرفان كيهاني نام فرقه‌اي است كه مدعي ارتباط با «آگاهي كيهاني» و درمان همه بيماري‌ ها به واسطه اتصال با روح القدس است. آغاز فعاليت‌هاي اين فرقه به دهه هفتاد و به ترويج تفكرات فردي با نام  محمدعلي طاهري بازمي‌گردد. وي مدعي است كه با شعور كيهاني كه همان روح القدس است ارتباط دارد و اين توانمندي را داراست كه ساير افراد را نيز با چنين شعوري ارتباط داده و بيماري‌هاي جسمي و روحي آنان را درمان كند.
روند فعاليت‌هاي اين فرقه ابتدا در پوشش درمان‌گري و از تهران شروع و به تدريج و به موازات اتخاذ شگرد شاگردسازي، در ساير شهرها نيز گسترش يافت. چاپ كتاب «عرفان كيهاني» به قلم مبدع آن، اولين نمود بيروني تغيير رويكرد اين فرفه از درمان‌گري به ترويج ديدگاههاي به ظاهر عرفاني بود كه با مقدمه دكتر اسماعيل منصوري لاريجاني مورد كنكاش و تأمل محافل ديني و علمي قرار گرفت. ادعاها و شبهات مطرح شده از سوي طاهري مانند: ارتباط با روح القدس، درمان همه بيماري‌ها، عرفان آسان و ساده، عرفان ايراني، رسيدن به خدا با اولين اتصال و وحدت با هستي؛ سبب گرديد تا گروهي از دغدغه ‌مندان و پژوهشگران در حوزه‌هاي علميه و مراكز پژوهشي، نسبت به آن واكنش نشان داده و در صدد پاسخ‌گويي برآيند.
گفتنی است، علاقه مندان برای مطالعه دومین فصلنامه الکترونیکی عرفان کیهانی می توانند به نشانی http://www.andisheqom.com مراجعه کنند. 
منبع: شبستان