به گزارش ادیان نیوز، طبق خبر منتشر شده سایت اسرائیلی عاروتص شوا، “امیرا جمعه” دانشجوی کویتی پس از انتشار مطالب ضد اسرائیلی در فضای مجازی فیسبوک، از سوی دانشگاه علوم پو در پاریس اخراج شد. این دانشجوی 20 ساله، در یک جدل آنلاین با یک دانشجوی دیگر اسرائیلی اظهار کرده بود: “شما(اسرائیلی ها) به هیچ […]

 به گزارش ادیان نیوز، طبق خبر منتشر شده سایت اسرائیلی عاروتص شوا، “امیرا جمعه” دانشجوی کویتی پس از انتشار مطالب ضد اسرائیلی در فضای مجازی فیسبوک، از سوی دانشگاه علوم پو در پاریس اخراج شد.
این دانشجوی 20 ساله، در یک جدل آنلاین با یک دانشجوی دیگر اسرائیلی اظهار کرده بود: “شما(اسرائیلی ها) به هیچ جا در دنیا تعلق ندارید، به همین دلیل است که شما مانند تفاله و افراد ترسو هستید و علیه همه ی دنیا تبعیض قائل می شوید. تقصیر خود را برگردن فلسطینیان مظلوم نیاندازید.”
در پی این موضوع، مطالب این دانشجوی کویتی در ماه اکتبر 2015 از سوی یک وبسایت حامی رژیم صهیونیستی افشا و در ادامه دانشگاه پو در ماه سپتامبر تصمیم به اخراج این دانشجو گرفت.
منبع: قدس