تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

طاهری زیارت اهل بیت (ع) را شرک می داند! / فیلم

ادیان نیوز: وی در این کلیپ می گوید در این زیارات ما می رویم تا از مرده هایمان حاجت بخواهیم…
براستی آیا اهل بیت مرده اند و از بین رفته که هیچ کاری از دستشان برنمی آید؟ پس پاسخ این آیه قرآن کریم که می فرماید شهیدان زنده اند چه می شود(آلعمران/۱۶۹) غیر از امام زمان کدام یک از اهل بیت است که شهید نباشد! کدام شیعه است که اهل بیت را همچون خدا فرض کند تا توسلش شرک باشد؟

طاهری زیارت اهل بیت را شرک می داند! / فیلم

منبع: انجمن نجات از حلقه
شاید دوست داشته باشید