زمان مورد نیاز برای مطالعه: ۲ دقیقه ادیان نیوز: مرکز زرتشتیان در کالیفرنیا با آتش‌افروزی، شاهنامه‌خوانی و اجرای گروه سرود سده را جشن گرفتند. /  آریا جوانمردی  عکس از مرکز آموزشی انجمن زرتشتیان کالیفرنیا است. منبع: امرداد   امروز مهم ترین اصل در جهان اسلام حفظ وحدت و یکپارچگی است

زمان مورد نیاز برای مطالعه: ۲ دقیقه

ادیان نیوز: مرکز زرتشتیان در کالیفرنیا با آتش‌افروزی، شاهنامه‌خوانی و اجرای گروه سرود سده را جشن گرفتند. /  آریا جوانمردی 


عکس از مرکز آموزشی انجمن زرتشتیان کالیفرنیا است.

منبع: امرداد
  هشدار سازمان ملل در مورد وضعیت وخیم نوار غزه