ادیان نیوز: مرکز زرتشتیان در کالیفرنیا با آتش‌افروزی، شاهنامه‌خوانی و اجرای گروه سرود سده را جشن گرفتند. /  آریا جوانمردی  عکس از مرکز آموزشی انجمن زرتشتیان کالیفرنیا است. منبع: امرداد

ادیان نیوز: مرکز زرتشتیان در کالیفرنیا با آتش‌افروزی، شاهنامه‌خوانی و اجرای گروه سرود سده را جشن گرفتند. /  آریا جوانمردی 


عکس از مرکز آموزشی انجمن زرتشتیان کالیفرنیا است.

منبع: امرداد