به گزارش ادیان نیوز، به نقل از آناتولی، «عیسی قراقع» رئیس هیئت امور اسرا و آزادگان فلسطین در بیانیه ای اعلام کرد که از سال ۱۹۶۷ تاکنون یک میلیون فلسطینی وارد زندان های رژیم صهیونیستی شده اند. در این بیانیه آمده است: ۳۸ اسیر بیش از ۲۰ سال است که در زندان های اسرائیلی بسر […]

به گزارش ادیان نیوز، به نقل از آناتولی، «عیسی قراقع» رئیس هیئت امور اسرا و آزادگان فلسطین در بیانیه ای اعلام کرد که از سال ۱۹۶۷ تاکنون یک میلیون فلسطینی وارد زندان های رژیم صهیونیستی شده اند.
در این بیانیه آمده است: ۳۸ اسیر بیش از ۲۰ سال است که در زندان های اسرائیلی بسر می برند.
قراقع افزود: ملت فلسطین به مقاومت در برابر اشغالگری تا زمان پیروزی و آزادی اراضی خود و تشکیل کشور مستقل فلسطین ادامه خواهد داد.
رئیس هیئت امور اسرا و آزادگان فلسطین خاطرنشان کرد: قضیه اسرای فلسطین عنوان مبارزه ملی برای رهایی از چنگال های ظلم و اشغال است.
گفتنی است شمار فلسطینی های دربند زندان های رژیم صهیونیستی بالغ بر ۷ هزار نفر است. این آمار از سوی هیئت امور اسرا و آزادگان فلسطین و اواخر سال گذشته تهیه شده است.
منبع: مهر