به گزارش ادیان نیوز، رضا عمادی اللهیاری یکی از اعضای جدا شده از فرقه ضاله و شیطانی عرفان حلقه است. وی که تجارب زیادی از حضور در فرقه دارد در خصوص تهدیدات اعضا برای جدا نشدن از آن می گوید: سیاهی لشکرها در عرفان حلقه و کسانی که رتبه و مرتبه‌ای ندارند را یک تهدیدی […]

به گزارش ادیان نیوز، رضا عمادی اللهیاری یکی از اعضای جدا شده از فرقه ضاله و شیطانی عرفان حلقه است. وی که تجارب زیادی از حضور در فرقه دارد در خصوص تهدیدات اعضا برای جدا نشدن از آن می گوید:
سیاهی لشکرها در عرفان حلقه و کسانی که رتبه و مرتبه‌ای ندارند را یک تهدیدی می‌کنند که از شلیک موشک هم برای آنها بدتر است، به آنها گفته می‌شود که با خروج شما از عرفان اجنه و ارواح آسایش را از شما می‌گیرند، شما ببینید این تهدید تیری است در تاریکی و مطمئن باشید که از ده نفر 8 نفر مبتلا هستند، یک خانمی می‌گفت ما می‌ترسیم نکند که حمله‌ای به ما شود! و چون خانم‌ها حساس‌تر هستند، این تهدید موثر است. پلیس دنبالت باشد اینقدر ترس نداری که جن‌ها دنبالت باشند. اما در رده‌های بالا یک مورد بود که حتی ترورش کردند و سی‌دی‌هایش هم وجود دارد، قوه قضائیه هم در جریان است.
منبع: سدید