تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

«پیشگویی های آخرالزمانی و ارتباط آن با علم آینده پژوهی»

به گزارش ادیان نیوز، حجت الاسلام  لطفی در ابتدای نشست علمی «پیشگویی های آخرالزمانی و ارتباط آن با علم آینده پژوهی»، گفت: آینده ،دغدغه مهم بشریت است و وجود رمال ها و جادوگران بیانگر اهمیت این مساله برای بشر بوده است.
وی افزود: در زمان معاصر و پس از آن با شروع عصر روشنگری یک نگاه جدید به همه پدیده های عالم ایجاد شده و  هرآنچه در عالم رخ می دهد با یک توجیه ارایه شده است.
دبیر این نشست علمی گفت: این روند ادامه داشت تا در سال ۱۹۳۰ علم آینده شناسی شکل گرفت و نگاه های جدیدی در این زمینه ایجاد شد؛ به همین جهت بررسی و جستجوی نقاط اشتراک و افتراق نگرش منجی گرایی و مفهوم آینده شناسی می تواند نگاهی جدید را در این زمینه به ما ارایه دهد.
در ادامه این نشست، حجت الاسلام والمسلمین بهروزی لک امشب با اشاره به ایام الله دهه فجر گفت: نظام اسلامی اولین حکومت شیعی تاریخ است؛ این حکومت، حکومتی است که نائب معصوم(ع) این حکومت را اداره می کند.
وی افزود: در خصوص مطالعه آینده، چهار راه وجود دارد؛ اولین گام، راه علوم غریبه است؛ راه دوم، راه عقل است که در این زمینه فرجام شناسی عقلی صورت می گیرد.
این استاد حوزه بیان کرد: راه سوم، اخبار انبیا و صاحبان دین الهی نسبت به آینده است؛ این مساله چیزی است که از آن به عنوان دین یاد می کنیم؛ راه چهارم، تمسک به شرایطی است که در دست ما وجود دارد که از آن به آینده پژوهی تعبیر می کنیم.
استاد دانشگاه باقرالعلوم(ع) خاطرنشان کرد: کشف آینده در دسترس، تطبیق پردازی آینده و تجویز، سه مولفه اصلی آینده پژوهی را شکل می دهند، ولی این نکته را باید در نظر داشت که آینده پژوهی ساخته شده در غرب، سکولار متولد شده است.
حجت الاسلام والمسلمین بهروزی لک گفت: در اینجا پیش گویی هایی مطرح شده است؛ این پیشگویی ها، باید از سوی مفسران و محدثین معنی شود و تطابق این پیشگویی ها با واقعیت امروز کار اهل فن است.
وی افزود: شناخت این پیش بینی ها، بسیار مهم است زیرا قصه «نوسترآداموس» و قصه یازده سپتامبر ذهن ها را متوجه و متمرکز کرد که چگونه باید این مسایل را بازفهمی کرد.
این استاد حوزه بیان کرد: در این زمینه باید پیشگویی های پیامبرگونه و موارد بشری را در کنار هم بگذاریم و آنها را با هم مقایسه کنیم و صورت مساله ها را به درستی مورد بررسی قراردهیم.
وی گفت: تعریف پوزیتویستی از علم آن است که با استقرا می توانیم به اثبات مساله برسیم؛ در درون غرب، جریانی ایجاد شد که بیان کرد که برای اثبات، نیازمند به استقرا نیست و به همین خاطر ابطال گرایی ایجاد شد و بیان شد که اگر ادعایی قابل تجربه باشد علم است  و اگر قابل تجربه نباشد باطل است.
حجت الاسلام والمسلمین بهروزی لک بیان کرد: در ادامه غربی ها بیان کردند که علم، یک سری برنامه های پژوهی است؛ در ادامه بیان کردند که پاردایم هاساختار اقتدار علمی است؛ در ادامه ریالیسم انتقادی ایجاد شد که کار آن، اثبات نیست.
وی گفت: آینده تنها کشف نیست؛ آینده پژوهی سه کار کشف، تصویر پردازی و تجویز را انجام می دهد، ولی عده ای که این مساله را انکار می کنند در واقع این علم را به درستی نشناخته اند.
استاد دانشگاه باقرالعلوم(ع) اظهارکرد: چشم انداز ۱۴۰۴، برای ایران ده سال آینده در واقع نگاه به آینده است؛ یا کشیدن نقشه راه علمی، در همین رابطه در همین مبحث جای می گیرد.
وی گفت: علم آینده پژوهی به عنوان مدرن شکل گرفته است، ولی باید در این زمینه بیان کرد که اگر می خواهیم شکل غربی را بیان کنیم باید به مولفه هایی که دانشمندان این علم مطرح می کنند  را به درستی بیان کنیم و سپس به نقد آنها بپردازیم.
نباید  تعارف  تفسیر به رای شوند
در ادامه این نشست، حجت الاسلام صادق نیا، گفت: در تعریف مبانی علمی که منتسب به غرب است باید رعایت انصاف انجام شود و نباید این تعارف را تفسیر به رای است.
وی افزود: مسئولیت علم آینده شناسی،  ارایه تصویر و یا تصاویر روشن از آینده بر اساس تجربیات موجود است؛ این علم، ذات و ماهیت نسخه پیچانه و تجویز گر ندارد.
وی خاطرنشان کرد: تصویر پردازی و تخیل پردازی ابزاری است که به خدمت گرفته می شود برای اینکه تصویری که از آینده تصور می شود، پردازش شود؛ ارایه تصویرهای محتمل ازآینده بر اساس تجربیات موجود بسیار مهم است.
حجت الاسلام صادق نیا گفت: دانشمندان علوم انسانی بیان می کنند که قیاس و استقرا و تقدم امور کلی بر جز، کاری علمی نیست زیرا بیان می شود، وقتی از این منطق استفاده می کنیم کاری ناعلم انجام داده ایم.
وی افزود: در مقابل این روش، منطق استدلال از پایین به بالا و بررسی جزییات و وضع موجود و استخراج یک قاعده کلی به چشم می خورد؛ در آینده پژوهشی وقتی از منطق استنتاج استفاده می کنیم به آن، آینده پژوهی می گوییم، ولی وقتی به قیاس می پردازیم در واقع به پیشگویی می رسیم.
این پژوهشگر حوزه بیان کرد: علم منطبق بر منطق استناج است و به همین خاطر مرز بین آینده پژوهی و پیشگویی وجود دارد و به همین وسیله می توانیم آینده پژوهی را از غیر آینده پژوهی جدا کنیم.
وی خاطرنشان کرد: علم به معنی ساینس خدعه ای بیش نیست که سالها است بشر را گمراه کرده است و به سرگیجه های بشر نیز اضافه کرده است، ولی واقعیت این است که اگر عنصری از منطق قیاس استفاده کند عنوان نا علم گفته می شود.
مهدویت و پیشگویی های آخرالزمان که یک آموزه دینی است
این پژوهشگر افزود: در اینجا یک سوال ایجاد می شود مبنی بر اینکه مهدویت و پیشگویی های آخرالزمان که یک آموزه دینی است و در نصوص دینی جای دارد، آیا می تواند آینده پژوهی نام گیرد یا نه؛ سوال دوم این است که حتی اگر بتواند این کار را انجام دهد کار درستی است؟ یعنی آیا درست است که بخشی از دین را به علم به معنی ساینس بپردازد یا خیر؟
وی خاطرنشان کرد: تاریخ پوزیتیویسم منقضی شده است وپارادایم های مختلفی شکل گرفته است و در حال حاضر پارادایم پردازش گرایانه شده ایم و علم غربی به دنبال اثبات چیزی نیست بلکه می خواهد واقعیت را بررسی کند.
علم امروزی  غربی خدعه است
حجت الاسلام صادق نیا گفت: علم امروزی غربی خدعه ای بیش نیست و اگر کسی سعی کند که گزاره های علمی را با علم غربی منطبق کند به دین و آموزه های دینی جفا می کند.
وی افزود: خصلت گزاره های علمی این است که باید باور صادق موجه باشد؛ یعنی اگر گزاره ای این خصلت ها را نداشته باشد به آن ناعلم می گویند.
منبع: حوزه
به خواندن ادامه دهید

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.