تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

اخطار قانونی “انجمن موبدان تهران” به تمامی موبدان و موبد یاران / عکس

به گزارش ادیان نیوز، انجمن موبدان تهران، باتوجه به نزدیکی دهمین دوره‌ی انتخابات مجلس و رقابت میان نامزدهای نمایندگی زرتشتیان آگاهی‌نامه‌ای را خطاب به همه‌ی موبدان و موبدیاران و برای آگاهی زرتشتیان منتشر کرده است که متن آن در زیر آمده است:
به خشنودی اهورامزدا
از : انجمن موبدان تهران، بالاترین مرجع عرفی، رسمی و قانونی اداره‌کننده‌ی امور مینوی (دینی و فرهنگی) جامعه زرتشتیان ایران
به : همه‌ی همکیشان گرامی و از جمله موبدان و موبدیاران ارجمند سراسر کشور
موضوع : اخطار قانونی، دینی‌، اخلاقی و اجتماعی به تمام موبدان و موبدیاران
یَتا « اَهو» وَئیریو – اَتا «رَتوُش» اَشاد چید ، هَچا
شوربختانه آگاهی یافتیم که برخی از موبدان و موبدیاران گرامی – که لازم است هم به عنوان «رَتو»‌ی جامعه و هم شخصیت حقوقی‌، به تمام تکالیف دینی و وظایف اجتماعی خود در چارچوب قانون، اخلاق و تعهداتی که به انجمن موبدان تهران به هنگام دریافت مدارک خود داده‌اند، عمل کنند. و هرگز نباید از «لباس و فرنام موبدی یا موبدیاری»، به سود یک کاندید و به زیان کاندیدی دیگر بهره‌گیری نمایند. و همواره باید بی‌طرفی خود را بطور کامل در امر انتخابات حفظ بفرمایند – در این دوره نیز از جایگاه دینی و پایگاه اجتماعی خود سو استفاده کرده و بر آن هستند که از جاده‌ی راستی در استقرار نیکی (اشم وهو) خارج شـونـد. که اگر عدم بی‌طرفی و موضع‌گیری رسمی ایشان ثابت شود، باز هم این انجمن مینوی را مجبور خواهد کرد که به وظایف دینی و قانونی خود رفتار کرده و همچون دوره پیشین انتخابات، در اسفند سال ۱۳۹۰ که موبدیار خاطی را در سایت‌های خبری افشا کردیم و برای ایشان اخطار قانونی فرستادیم. این بار با شدت عمل بیشتری رفتار کرده و اگر لازم شد تا خلع لباس پیش برویم.
بدیهی است این اخطار قانونی شامل همه‌ی موبدان و موبدیاران سراسر کشور و از جمله رییس و اعضای انجمن موبدان تهران نیز می‌گردد و هیچ موبد یا موبدیاری از این قانون دینی و مدنی مستثنا نمی‌باشد.
هَمازور بیم ، هَمازور هِما اشو بیم ، دور از وِنا و وِناکاران بیم. /  مهبد فرامرزی
رییس انجمن موبدان تهران 
موبد دکتر اردشیر خورشیدیان

 

منبع: امرداد
به خواندن ادامه دهید

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.