تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

خدایی جز وطن و پیامبری جز حزب بعث نیست!! / عکس

به گزارش ادیان نیوز، در روزهای اخیر تصویری در اینترنت منتشر شده که واقعیت تفکر بعثی ها را بر همگان روشن می کند. در این تصویر که یکی از شعارهای حزب بعث می باشد تاکید شده خدایی جز وطن و پیامبری جز حزب بعث نیست!
منبع: اویس
شاید دوست داشته باشید