جشن طلاق!

 ادیان نیوز: تلخ ترین و تاسف آورترین جشن»؛ این توصیفی است که می توانیم از این مراسم
داشته باشم. مراسمی که متاسفانه مدتی است بین برخی از خانواده ها رواج پیدا
کرده. این مراسم مانند خیلی چیزهایی که مد می شود و هیچ ریشه ای ندارد،
دارد مثل یک بختک رشد می کند و زیاد و زیادتر می شود.حرف از «جشن طلاق»
است. این روزها برخی از زوج ها برای جدایی از هم جشنی برپا می کنند و
دوستان و اقوامشان را دعوت می کنند تا جدایی شان را به دیگران اعلام کنند.مراسمی است که برای اعلام پایان یافتن یک ازدواج برپا می‌شود  و بیان کننده  مجرد شدن دوباره  افراد است.
 این مراسم به طرق گوناگون برگزار می‌شود، یک یا هر دو طرف می‌توانند در مراسم حضور داشته باشند. در این مراسم کیک طلاق،  تابوت، حلقه ازدواج، و حلقه‌های طلاق  بریده، یا  شکسته شده وجود دارد.
 جالب است بدانید که  سی‌ان‌ان در گزارشی که درباره جشن طلاق تهیه کرده است به این نکته اشاره دارد که تعداد برگزاری مراسم‌های این چنینی رو به #ازدیاد است و به کاهش رنج ناشی از طلاق کمک می‌کند!!! 
منبع: منابع اینترنتی
شاید دوست داشته باشید