به گزارش ادیان نیوز، به نقل از راشا تودی، سخنگوی کاخ سفید در نشستی مطبوعاتی در پاسخ به این سوال خبرنگاران که آیا کشتار مسیحیان توسط داعش در عراق و سوریه نسل کشی به حساب می آید یا خیر، پاسخ داد: هنوز به این نتیجه نرسیده ایم! جاش ارنست» گفت: به نظر من استفاده از […]

به گزارش ادیان نیوز، به نقل از راشا تودی، سخنگوی کاخ سفید در نشستی مطبوعاتی در پاسخ به این سوال خبرنگاران که آیا کشتار مسیحیان توسط داعش در عراق و سوریه نسل کشی به حساب می آید یا خیر، پاسخ داد: هنوز به این نتیجه نرسیده ایم!
جاش ارنست» گفت: به نظر من استفاده از این واژه بار معنایی و قانونی ویژه ای دارد که در این مقطع از زمان هنوز به ما ثابت نشده است.وی افزود: ما بارها نگرانی خود را نسبت به تاکتیک به کار گرفته شده توسط داعش در خصوص اقلیت های دینی ابراز کرده ایم.
این در حالیست که در کنوانسیون سازمان ملل در مورد منع و تنبیه جنایت نسل کشی (1948) آمده است: نسل کشی یعنی ارتکاب به نابودی بخش یا همه یک ملیت، نژاد، قومیت و یا گروه مذهبی.
منبع: 9 صبح