تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

گرگ های فرقه ای در لباس میش

به گزارش ادیان نیوز، موضوع بسیار مهم و حساسی که اهمیت زیادی دارد و بهتراست به آن پرداخته شود، حتی افکار عده ای را به خود مشغول نموده است و در عین حال خوراک تبلیغات طرفداران مسلک ها گردیده، و بدین وسیله می خواهند مذهبی بودن مسلک ها را ثابت نمایند، وجود روحانی نمایان در فرقه ها ، یا ملبس بودن رؤسای مسلک ها به لباس مقدس روحانیان، این طبقه عزیز الوجود و معظم و شریف است.
این افراد، علاوه بر اینکه وحدت دینی را دچار مشکلات زیاد می نمایند، مقامات روحانی وارسته را با مزدوران حیله گر و دین فروشان سوداگر، در یک سطح قرار می دهند.این افراد همان گرگ های درون لباس میش و همان دزدان عقاید خلق هستند که از خوش بینی مردم نسبت به این طایفه محترم و معظم سوء استفاده کرده اند.
پیرامون مطالعات اوضاع و موقعیت اتباع فرقه های شیخیه ، بابیه ،ازلیه ، بهائیت ،وهابیت و… نشان میدهد که مروجان و مدافعان آنها از لباس اهل توحید سوء استفاده کرده اند تا وانمود کنند از حمایت روحانیت در حد عضویت فرقه برخوردار هستند.
برای مثال میرزا ابوالفضل گلپایگانی که بهائیان او را « ابوالفضائل » !! لقب داده اند،وی با نوشتن کتابی بنام « الفرائد » به دفاع از فرقه آورانی مانند علی محمد باب برخاسته است.برای شناسائی چنین افرادی باید با قانون تجزیه و تحلیل این معضل را حل کنیم.در این راه باید عقاید و احکام مسلکی را که در رأس آن روحانی نما قرار دارد دقیقا بررسی شود و ماهیت آن تشریح شود.
چنانچه دیده شد که تار و پود عقاید فرد به ظاهر مذهبی از خیالات و اوهام و قوانین مبنی بر جهالت و سفاهت فرقه ای ساخته شده است، واضح خواهد بود زمانی که روحانی خویش را در لباس مقدس روحانیت پنهان داشته و در معنا روحانی نما است. چنین افرادی از لباس روحانیت که بهترین وسیله جلب اعتماد است استفاده کرده، تا با زحمت کمتری به اغوای مردم و اهداف پلید خود بپردازند.
متأسفانه چنین بلای فتنه انگیزی حتی در زمان امامت امامان (ع) دیده می شود.همه بنیان گذاران فرقه های انحرافی از اسلام و ادیان توحیدی دیگر سوء استفاده هائی داشته اند.البته ما در تاریخ شاهد این موضوع هستیم که همیشه علماء و فقهای حقیقی با همین گرگ صفتان در مبارزه بوده اند؛ و این مبارزات همچنان ادامه دارد.دلیل دیگر را میتوان تنها نیروی استعمار برای مقابله با مقامات عالیه روحانی در همین حرکت ها مشاهده کرد.
کلام آخر:
باید با بصیرت و شناخت کامل از افراد روحانی نما و روحانیون حقیقی این توانائی را داشته باشیم که بتوانیم مبلغین واقعی دین خدا را از مبلغین فرقه های شیطانی و خود ساخته تشخیص دهیم و این کار تنها با مطالعه آثار دینی و تقویت ایمان و آگاهی کامل از مسائل دینی و کمک از اهل فن برای شناخت هرچه بهتر این دو گروه امکان پذیر است.
امروزه با توجه به تبلیغات گوناگون فرقه ها و تلاش آنها برای گمراهی مردم ،نیاز به تلاش بیشتری در این زمینه را لازم و راهنمائی و فرهنگ سازی بیشتری را مخصوصا برای نسل جوان برای جلوگیری از انحرافات و بدبینی ها نسبت به این معضلات انجام شود.
منبع: مفام
شاید دوست داشته باشید