تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

دستگیری شیخ اکبر و زهرا تهرانی

ادیان نیوز: بر اساس پیام های متعددی که از سوی برخی اعضاء محترم کانال که از ساکنین منطقه غرب تهران و محله شیخ اکبرتهرانی هستند، صبح روز ۱۲ اسفند ۱۳۹۴ این مدعی دروغین و نوه اش؛ زهرا تهرانی دستگیر شدند.
این اقدام باید مورد توجه مریدانی قرار گیرد که دائماً بر این مسئله تأکید می کردند که اگر این دو نفر دارای انحرافاتی هستند، پس چرا از طرف نهادهای حکومتی با آنها برخوردی صورت نمی گیرد!!!
منبع: روشنگری
شاید دوست داشته باشید