به گزارش ادیان نیوز، به نقل از سایت مغربی ” هسپرس ” اگر چه اشغال عراق و افغانستان از سوي آمريكا از وجود شركت آمريكايي ” بلك واتر” پرده برداشت كه صدها مزدور را براي قتل، شكنجه و بازداشت به خدمت گرفته بود اما ناآرامي هاي جهان در سال هاي اخير نشان داد كه يك […]

به گزارش ادیان نیوز، به نقل از سایت مغربی ” هسپرس ” اگر چه اشغال عراق و افغانستان از سوي آمريكا از وجود شركت آمريكايي ” بلك واتر” پرده برداشت كه صدها مزدور را براي قتل، شكنجه و بازداشت به خدمت گرفته بود اما ناآرامي هاي جهان در سال هاي اخير نشان داد كه يك شرکت “وحشي” ديگر در زمينه امنيت خصوصي نمايان شده است.
طبق نتايجی كه مركز ” گلوبال ريسرچ ” به آن دست يافته است، نيروهاي اين شركت كه مقرش در مونترال كانادا است، در زمان اشغال عراق و افغانستان وارد اين كشورها شدند و اين شركت در مناطق مختلف جهان حتي در زمان سرنگوني رژيم حسنی مبارك و ناآرامي هاي مصر، در این کشور حضور داشت.
اين مركز همچنين اعلام كرد: مادامي كه ناآرامي هاي امنيتي وجود دارد، اوضاع بر وفق مراد اين شركت پيش مي رود.
فعاليت هاي اين شركت به طور اساسي درحمايت از شخصيت هايي است كه سمت هاي بسيار حساسي را درجهان دارند، اين شركت در سومالي ، ليبي ، الجزاير و يمن هم دخالت كرده است، بنا به اعلام اين مركز، در سال 2007 تعداد نيروهاي وابسته به اين شركت درعراق ، بيش از 5000 نفر بوده است.
درعراق سه نفر از نيروهاي اين شركت كه ماموريت آنان تامين امنيت يك كارشناس اطلاعاتي انگليسي شاغل در وزارت دارايي عراق بود، ربوده و سپس كشته شدند.
در افغانستان نيز سه نفر از نيروهاي اين شركت درحالي كه بدون مجوز 30 اسلحه كلاشنيكوف به همراه داشتند، بازداشت شدند.
اين شركت همچنين در نيجريه در زمينه تامين امنيت شركت هاي نفتي و ميدان هاي نفتي فعاليت دارد و در سومالي نيز حضور دارد و همين مساله، گروه كاري سازمان ملل درباره استخدام مزدوران را برآن داشت كه به دولت هاي سومالي و نيجريه هشدار دهند كه اين نيروها را بازداشت كنند و اجازه ندهند كه آنان جايگزين نيروهاي پليس يا ارتش شوند.
شركت كانادايي گارد جهانی (GardaWorld ) در ليبي نقش مهم تري ايفا كرد، به گونه اي كه فعاليت خود را در سال 2011 و چند هفته قبل ازسرنگوني رژيم معمر قذافي آغاز كرد و ماموريت انتقال طرفداران وي را به مصراته و محاصره طرفدارانش در شهر سرت را برعهده داشت.
اين شركت براي انجام همه اين عمليات جنگي، كارشناسان امنيتي و نظامي دست اول از جمله ژنرال هاي سابق ارتش آمريكا و مشاوران وزارت دفاع آمريكا و افسران ارشد بازنشسته در ارتش هاي انگليس و كانادا را به خدمت گرفته است.
منبع: العالم