زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه به گزارش ادیان نیوز، یک نظرسنجی که توسط موسسه Environics صورت گرفته نشان می دهد با اینکه مسلمانان در کانادا به نسبت دیگر کشورهای غربی با رفتارهای نسبتا مناسبی روبرو هستند اما مسئله تبعیض و انگاره های اسلام هراسانه همچنان علیه آنان به کار می رود. ۸۶ درصد از مسلمانان کانادا در عین حال معتقند […]

زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه
به گزارش ادیان نیوز، یک نظرسنجی که توسط موسسه Environics صورت گرفته نشان می دهد با اینکه مسلمانان در کانادا به نسبت دیگر کشورهای غربی با رفتارهای نسبتا مناسبی روبرو هستند اما مسئله تبعیض و انگاره های اسلام هراسانه همچنان علیه آنان به کار می رود. ۸۶ درصد از مسلمانان کانادا در عین حال معتقند هموطنانشان با آنها رفتار خوبی دارند.
گفتنی است اسلام بیشترین و سریع ترین رشد را در میان همه ادیان موجود در جامعه کانادا دارا است.
منببع: شفقنا