به گزارش ادیان نیوز، وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) در گزارش سالانه اعلام کرد: ارتش آمریکا حدود شش هزار گزارش از تجاوزات جنسی در سال 2015 در میان نیروهای خود دریافت کرده است اما همه موارد اینگونه جرایم اطلاع داده نمی شود.   براساس اعلام رویترز، گزارش وزارت دفاع آمریکا حاکی است که آمار ثبت شده […]

به گزارش ادیان نیوز، وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) در گزارش سالانه اعلام کرد: ارتش آمریکا حدود شش هزار گزارش از تجاوزات جنسی در سال 2015 در میان نیروهای خود دریافت کرده است اما همه موارد اینگونه جرایم اطلاع داده نمی شود.  
براساس اعلام رویترز، گزارش وزارت دفاع آمریکا حاکی است که آمار ثبت شده در سالهای 2014 و 2015 نسبت به سال 2012 که سه هزار و 604 مورد ثبت شده بود، افزایش حدود دو برابری را شاهد بوده است.  
نیت گالبرایت مشاور اجرایی دفتر مبارزه با تجاوزات جنسی در پنتاگون گفت: تنها 40 درصد قربانیان زن و 10 درصد قربانیان مرد موارد تجاوز جنسی را اطلاع می دهند.  
ژنرال کمل نیکلاس که ریاست دفتر مبارزه با تجاوزات جنسی پنتاگون را برعهده دارد، نیز خاطرنشان کرد، مشخص نیست که آیا شمار تجاوزات جنسی که اطلاع داده می شود به اوج خود رسیده است یا نه.   
گالبرایت گفت که 19 درصد از اعلام تجاوزات جنسی در سال 2015 از طرف مردان بوده است.  
این گزارش می افزاید: 68 درصد کسانی که چنین جرایمی را اطلاع می دهند با رفتاری منفی از سوی همکاران یا فرماندهان خود مواجه شده اند.  
وی تصریح کرد: 38 درصد مواردی که اطلاع داده شده است، قربانیان با اقدامات انتقام جویانه که سطح نقض حقوق نظامی را بالا برده است، مواجه می شوند.   
منبع: العالم