زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه به گزارش ادیان نیوز، نورعلی تابنده قطب صوفیه قائل به ریاضت و آموزش پیامبر(ص) توسط حضرت ابوطالب می باشد و در این باره ادعا کرده است:حضرت ابوطالب پیغمبر را از لحاظ ظاهر تحت حمایت خودش گرفت و به دستور ابوطالب، حضرت ریاضت هایی کشید تا خود ایشان ماموریت پیدا کرد. وی ادامه داده است: شاید […]

زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه
به گزارش ادیان نیوز، نورعلی تابنده قطب صوفیه قائل به ریاضت و آموزش پیامبر(ص) توسط حضرت ابوطالب می باشد و در این باره ادعا کرده است:حضرت ابوطالب پیغمبر را از لحاظ ظاهر تحت حمایت خودش گرفت و به دستور ابوطالب، حضرت ریاضت هایی کشید تا خود ایشان ماموریت پیدا کرد.
وی ادامه داده است: شاید هم به احترام ابوطالب تا مدتی این ماموریت خیلی علنی نمی کرد و بعد از ابوطالب پیغمبر بود که هم جنبه ولایت و هم جنبه نبوت را داشت[1]
یکی از نکات روشن زندگی پیامبر عشق و رحمت که تمامی فرق اسلامی به آن اعتراف دارند عدم تعلیم و تعلم آن حضرت می باشد به نحوی که کارلایل در کتاب معروف خود بیان می کند: یکی چیز را نباید فراموش کنیم و آن اینکه محمد هیچ درسی از هیچ استادی نیاموخته است.[2]
[1] بیانات نورعلی تابنده،موضوع:بیعت و تشرف،جزوه130،صفحه16
[2] الابطال، توماس کارلایل،چاپ بیروت،صفحه89
منبع: فرقه نیوز