به گزارش ادیان نیوز، مسلمانان شهر “کلینتون” ایلات “آیووا” در آمریکا با برگزاری همایشی به دنبال ابهام زدایی از دین اسلام در این کشور بر آمدند. در این همایش که با عنوان “ابهام زدایی از اسلام حقیقی؛ سوء تفاهم، تصور نادرست” برگزار شد، بیش از صد نفر از پیروان ادیان، فرق و گروه های مختلف […]

به گزارش ادیان نیوز، مسلمانان شهر “کلینتون” ایلات “آیووا” در آمریکا با برگزاری همایشی به دنبال ابهام زدایی از دین اسلام در این کشور بر آمدند.
در این همایش که با عنوان “ابهام زدایی از اسلام حقیقی؛ سوء تفاهم، تصور نادرست” برگزار شد، بیش از صد نفر از پیروان ادیان، فرق و گروه های مختلف مذهبی و غیر مذهبی دعوت به عمل آمد.
خانم “دانیا تزیین” یکی از مسئولین برگزاری این همایش گفت: هدف ما از برگزاری این همایش شناساندن و ابهام زدایی از اسلام در آمریکا است. من یک مسلمان آمریکایی هستم و وظیفه خود را می دانم تا از اسلام دفاع و از امریکایی بودن خود حمایت کنم.
خانم “ابتهال اسماعیل” یکی دیگر از دست اندرکاران همایش با تاکید بر برداشت های نادرست درباره اسلام در آمریکا نوشت: بسیاری از مردم آمریکا مفهوم نادرستی را از اسلام برداشت کرده اند، ما مسلمانان در کنار دیگر هموطنان آمریکایی خود زندگی می کنیم و اگر تفکرات و عقاید خود را به درستی نشناسیم نمی توانیم با صلح و آرامش در کنار یکدیگر زندگی کنیم.
پس از پایان سخرانی های این همایش کارشناسان و پژوهشگران مسلمان به سوالات و پرسش های شرکت کنندگان پاسخ دادند.
منبع: شیعه ریپورت