زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه ادیان نیوز: عکس دسته جمعی شهدای مازندرانی مدافع حرم که در خان طومان شهید شدند. گفتنی است این شهدای والا مقام از طرف سپاه کربلای مازندران به سوریه اعزام شده بودند. منبع: فرهنگ

زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه
ادیان نیوز: عکس دسته جمعی شهدای مازندرانی مدافع حرم که در خان طومان شهید شدند. گفتنی است این شهدای والا مقام از طرف سپاه کربلای مازندران به سوریه اعزام شده بودند.
منبع: فرهنگ