عذرخواهی کامرون از امام جماعت مسلمان

به گزارش ادیان نیوز، نخست وزیر “انگلیس”، از امام جماعت یکی از مناطق جنوبی “لندن” به دلیل اتهام زنی به او، عذرخواهی کرد.
«دیوید کامرون» یکی از امامان جماعت مسلمان منطقه ای در جنوب لندن را به همکاری با داعش متهم کرده بود.
وی ماه گذشته برای تخریب چهره «صادق خان»، نامزد سِمت شهرداری لندن، او را متهم به ارتباط با «سلیمان غنی» امام جماعت منطقه “توتینگ” در جنوب لندن، کرد و در ادامه سلیمان را متهم به همکاری با گروه تروریستی تکفیری داعش نمود
این اظهارات در حالی مطرح شد که سلیمان غنی، هرگونه ارتباط خود را با گروه های تروریست را رد کرد و آنان را گروه های غیراسلامی خواند.
اکنون با انتخاب صادق خان به عنوان شهردار لندن و تکذیبیه هایی از سوی این امام جماعت مسلمان منتشر شد و نیز نبود هیچ گونه شاهدی بر ادعای کامرون، وی اقدام به عذرخواهی از سلیمان غنی به صورت محرمانه کرده است.
ولی سلیمان، با انتشار بیانیه کامرون را عامل ترویج اسلام هراسی و نفرت علیه این دین آسمانی خواند و او خواست تا همانگونه که تخریب و اتهام زنی او به صورت علنی و در رسانه ها بوده، عذرخواهی او نیز باید به صورت رسمی صورت گیرد و در رسانه های منتشر شود.
منبع: ابنا
شاید دوست داشته باشید