فرقه ضاله بهائیت عوامل آمریکا و اسرائیل هستند و نباید تقویت شوند

 

به گزارش ادیان نیوز، حضرت آیت الله مکارم شیرازی امروز در درس خارج خود در مسجد اعظم قم اقدام زشت و منکر دختر یکی از شخصیت های مطرح کشور در ملاقات با فرقه ضاله بهائیت را محکوم کردند و اقدام او را قابل تعقیب قضایی دانستند و افزودند: شنیدم دختر یکی از شخصیت های معروف سیاسی به دیدار دوستانه یکی از سران مجرم فرقه ضاله بهائیت رفته و در مجلسی زیر عکس یکی از سران این فرقه ضاله از او عملا تشکر کرده است،اینجانب منتظر بودم ببینم کسی اعتراض می کند یا نه؟ دیدم متأسفانه خبری نیست. تا اینکه امروز شنیدم پدر او اعتراض ملایمی کرده که جای شکرش باقی است.
ایشان افزودند:ولی چرا دیگران سکوت کردند؟ مگر این کار یکی از منکرات مسلم نیست؟ آیا جای نهی از منکر ندارد؟ بنده به سهم خود اینگونه کارها را شدیدا محکوم می کنم و معتقدم این جرم از نظر شرعی قابل تعقیب است، زیرا تقویت دشمنان اسلام و دشمنان نظام از نظر شرعی جرم محسوب می شود و می توان مجرم را تعقیب کرد.
معظم له با اشاره به دشمنی های فرقه ضاله بهایت با اسلام و مسلمین گفتند: باید توجه داشت مخالفت ما با فرقه ضاله، تنها به خاطر دشمنی آنها با اسلام و توطئه بر ضدّ مسلمانان نیست، بلکه آنها به یقین جزء عوامل بیگانه مانند آمریکا و اسرائیل هستند.
این مرجع تقلید با بیان این که این فرقه ضاله همواره مورد حمایت استکبار جهانی و دشمنان اسلام بوده است تاکید کردند: مهم ترین مرکز این فرقه در آمریکاست و مرکز مهم دیگری از آنها در اسرائیل است و در طول تاریخ حیات منفور آنها، همواره دشمنان اسلام به عنوان یک ابزار از آنها استفاده کرده و می کنند و ممکن است این گونه کارها مقدمه ای برای به رسمیت شناختن آنها باشد.
منبع: حوزه