زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه به گزارش ادیان نیوز، در آستانه بیست و هفتمین سالگرد درگذشت امام خمینی (ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، جمعی از همکیشان بهمراه نمایندگان ادیان توحیدی دیگر با حضور در مرقد مطهر امام با نثار تاج گل، یاد وخاطره ایشان را گرامی داشتند.    منبع: مفام

زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه
به گزارش ادیان نیوز، در آستانه بیست و هفتمین سالگرد درگذشت امام خمینی (ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، جمعی از همکیشان بهمراه نمایندگان ادیان توحیدی دیگر با حضور در مرقد مطهر امام با نثار تاج گل، یاد وخاطره ایشان را گرامی داشتند.

0-hrmmtr

 7-hrmmtr

9-hrmmtr

 منبع: مفام