ممنوعیت شیعه در الجزایر!

به گزارش ادیان نیوز، حکومت الجزایر به مقامات این کشور دستور داده است که کمیته هایی را برای مبارزه با نشر تشیع در این کشور تشکیل بدهند که با واکنشهای متفاوتی همراه بوده است در همین رابطه “محمد عیسی” وزیر امور دینی و اوقاف تشکیل گروه مبارزه با حرکات ترویج شیعه گری را با همکاری اداره امنیت و اطلاعات الجزایر اعلام کرد
محمد عیسی در حالی شیعه را به فتنه گری متهم کرده که وهابیت در این کشور به صورت آزادانه به تبلیغ و نشر تفکرات ضاله خویش می پردازد. برخی عقیده دارند پشت این اقدام الجزائر حمایت عربستان سعودی و قطر وجود دارد.
منبع: اویس
شاید دوست داشته باشید