به گزارش ادیان نیوز، در این فیلم قسمتی از سخنان سید صادق شیرازی که به توجیه دشنام گویی می پردازد نقد می شود.در رد این سخنان مطالبی از کتابهای برادر ایشان سید محمد شیرازی نقل می شود. همچنین سخنانی از سایر مراجع تقلید همچون مرحوم آیت الله بهجت, آیت الله جوادی آملی و… دراین باره […]

به گزارش ادیان نیوز، در این فیلم قسمتی از سخنان سید صادق شیرازی که به توجیه دشنام گویی می پردازد نقد می شود.در رد این سخنان مطالبی از کتابهای برادر ایشان سید محمد شیرازی نقل می شود.
همچنین سخنانی از سایر مراجع تقلید همچون مرحوم آیت الله بهجت, آیت الله جوادی آملی و… دراین باره پخش می شود.
نمایش گفتمانی که سید صادق شیرازی به تبلیغ آن می پردازد نیز قسمتی از این مستند است.
منبع: قادمون