زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه به گزارش ادیان نیوز، نخستین دور گفت‌وگوی دینی اسلام و هندوئیسم با موضوع «معنویت در اسلام و هندوئیسم» طی روزهای سوم و چهارم آبان ماه 1396 در محل مرکز بین‌المللی هند در دهلی‌نو برگزار می‌شود. گفتنی است در این دوره از گفت‌وگوها، هیئتی عالی‌رتبه از مسئولان و شخصیت‌های فرهنگی، مذهبی و اندیشمندان ایرانی و هندی حضور می‌یابند. بنا بر اعلام این خبر، این دور از گفت‌وگوهای دینی با همکاری شورای تحقیقات فلسفی هند و  مرکز گفت‌وگوهای ادیان و تمدن‌های سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و مشارکت بنیاد هند برگزار می‌شود. منبع: ابنا

زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه

نخستین دور گفت‌وگوی دینی اسلام و هندوئیسم با موضوع «معنویت در اسلام و هندوئیسم» به گزارش ادیان نیوز، نخستین دور گفت‌وگوی دینی اسلام و هندوئیسم با
موضوع «معنویت در اسلام و هندوئیسم» طی روزهای سوم و چهارم آبان ماه 1396 در
محل مرکز بین‌المللی هند در دهلی‌نو برگزار می‌شود.

گفتنی است در این دوره از گفت‌وگوها، هیئتی عالی‌رتبه از مسئولان و شخصیت‌های فرهنگی، مذهبی و اندیشمندان ایرانی و هندی
حضور می‌یابند.

بنا بر اعلام این خبر، این دور از گفت‌وگوهای دینی با همکاری شورای تحقیقات فلسفی هند و 
مرکز گفت‌وگوهای ادیان و تمدن‌های سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و مشارکت بنیاد هند
برگزار می‌شود.

منبع: ابنا