نماینده مردم سنندج در مجلس با اشاره به اینکه باورهای دینی درباره وحدت ادیان و برابری انسان‌ها عاملی بازدارنده علیه خشونت و تبعیض بر پایه مذهب و قومیت است، گفت: دین می‌تواند ابزاری برای ترویج صلح و جلوگیری از افراطی‌گری بر پایه اعتقادات دینی یا تعصبات قومی باشد.

به گزارش ادیان‌نیوز به نقل از خانه ملت، سید
مهدی فرشادان در نشست جوانان اتحادیه بین‌المجالس در سن‌پترزبورگ روسیه در مورد
اهمیت گفتمان قومی- مذهبی صحبت و بر مؤثر بودن نقش دین در زندگی جوانان تأکید کرد
.

نماینده مردم سنندج در مجلس شورای اسلامی در
واکنش به اظهارنظر نمایندگان برخی کشورهای اروپایی ازجمله فنلاند که از گرایش
جوانان خود به افراطی‌گری ابراز نگرانی کردند، گفت: سیره پیامبر گرامی اسلام (ص)
الگویی در کاهش خشونت‌های افراطی تلقی می‌شود؛ البته بر اساس آیاتی از قرآن کریم
از دین مبین اسلام به‌عنوان دینی عدالت محور و راهگشا در بحث برطرف کردن تفاوت‌های
فرهنگی و مذهبی یاد شده است
.

وی ضمن تأکید بر اینکه باورهای دینی درباره
وحدت ادیان و برابری انسان‌ها عاملی بازدارنده علیه خشونت و تبعیض بر پایه مذهب و
قومیت است، اظهار کرد: طبق فرمایش پیامبر خاتم (ص) تمام مردم از زمان حضرت آدم تا
عصر کنونی، مانند دندانه‌های شانه برابر هستند و ترس از خداوند تنها مؤلفه‌ای است
که مایه برتری واقعی انسان‌ها است
.

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: حدیث
مذکور تنها نمونه کوچکی از موارد متعدد دستورات دینی است که نشان می‌دهد دین از این
ظرفیت برخوردار است که به‌عنوان ابزاری برای ترویج صلح و جلوگیری از افراطی‌گری بر
پایه اعتقادات دینی یا تعصبات قومی استفاده شود و مطمئن هستم منابع ادیان دیگر نیز
نمونه‌هایی از این قبیل موضوعات، فراوان دارند
.

نماینده مردم سنندج در مجلس شورای اسلامی
خاطرنشان کرد: بنابراین با تأکید بر وحدت ادیان و اعتقاد به برابری انسان‌ها می‌توان
از افراطی‌گری و خشونت‌های نژادی و مبتنی بر تبعیض‌های دیگر، پیشگیری کرد
.