به گزارش ادیان‌نیوز به نقل از اسلام‌آذری، از اين پس زنان محجبه در صورت تمايل به اشتغال به عنوان پليس با هيچ مانعي مواجه نخواهند شد. اداره پليس ملي سوئد پوشش ويژه زنان محجبه را نيز طراحي کرده است. اين نوع پوشش مانع کاهش قدرت شنيداري مأموران خواهد بود. طراحي لباس‌ها به عهده يک طراح […]

به گزارش ادیان‌نیوز به نقل از اسلام‌آذری، از اين پس زنان محجبه در صورت تمايل به اشتغال به عنوان پليس با هيچ مانعي مواجه نخواهند شد.

اداره پليس ملي سوئد پوشش ويژه زنان محجبه را نيز طراحي کرده است. اين نوع پوشش مانع کاهش قدرت شنيداري مأموران خواهد بود.

طراحي لباس‌ها به عهده يک طراح مسلمان تبعه اين کشور گذاشته شده است.

گفته مي‌شود زنان محجبه زيادي پيش از اين درخواست خدمت به عنوان پليس را داشته اند.