به گزارش ادیان‌نیوز، بعد از نام محمد،‌ نام‌هاي هري و اليور و جک در صدر رایج‌ترین نام‌ پسران در انگلستان قرار دارند. گفتني است در سال 1990 تنها دو درصد از جمعيت بريتانيا را مسلمانان تشکيل مي‌دادند اما در سال 2010 اين رقم به 6/4 درصد رسيده است. بدين ترتيب دو ميليون و نهصد هزار […]

به گزارش ادیان‌نیوز، بعد از نام محمد،‌ نام‌هاي هري و اليور و جک در صدر رایج‌ترین نام‌ پسران در انگلستان قرار دارند.

گفتني است در سال 1990 تنها دو درصد از جمعيت بريتانيا را مسلمانان تشکيل مي‌دادند اما در سال 2010 اين رقم به 6/4 درصد رسيده است. بدين ترتيب دو ميليون و نهصد هزار نفر از جمعيت بريتانيا را مسلمانان تشکيل مي‌دهند.

به عقيده متخصصان،‌ در سال 2030،‌ جمعيت مسلمانان اين کشور به هشت درصد يعني پنج ميليون و پانصد هزار تن خواهد رسيد.