دعوت به سایر ادیان مسلمانان مالاوی را تهدید می‌کند

تعدادی از سازمان‌های اسلامی کشور مالاوی در آفریقا دعوت‌های سازمان‌های متعدد دیگر ادیان که از وضع بد اقتصادی مردم استفاده کرده و آن‌ها را به دین دیگری فرامی‌خوانند، محکوم کردند.
به گزارش ادیان‌نیوز، اتحادیه اسلامی مالاوی با اشاره به این که این نوع دعوت‌ها از سوی کلیساهای غربی صهیونیستی انجام می‌شود، از کشورهای عربی و اسلامی خواست تا برای نجات مسلمانان مالاوی از تحولات دینی تلاش کنند.
اتحادیه اسلامی هم‌چنین از دولت مالاوی خواست تا جهت تدریس دروس زبان عربی و احکام شریعت اسلامی در مدارس دولتی این کشور تدابیری به کار گیرد.
بر اساس گزارش پایگاه المصریون، آمارهای رسمی دولت مالاوی تأکید کرد که ۲۵ درصد کل جمعیت این کشور معادل پنج میلیون تن مسلمان هستند.
این در حالی است که اتحادیه اسلامی مالاوی اعلام کرده است که چهل درصد از تمام ساکنان این کشور مسلمان هستند. با این حال دروس دینی در مدارس ارایه نمی‌شود و دولت از قبول تدریس آن‌ها سر باز می‌زند و بارها گفته است که تعداد دانش‌آموزان مجاز برای تدریس این دروس در مدارس کافی نیست.
شاید دوست داشته باشید