روزه میلاد حضرت مسیح برای مسیحیان ارتدکس شروع شد

به گزارش
ادیان
نیوز به نقل از خبرگزاری ریا نووستی،‌ کشیشان در این روز خطاب
به افراد متدین تأکید می
کنند که این روزه مقدس آنها را برای برگزاری عید بزرگ میلاد
حضرت عیسی مسیح آماده می
کند.

این روزه
را گاهی روزه فیلیپ نیز می
نامند، چون یک روز پس از روز یادبود
فیلیپ، یکی از حواریون حضرت مسیح آغازمی
شود.

افراد
متدین در طی دوره این روزه می
توانند غیر از روزهای چهارشنبه و جمعه
ماهی بخورند اما خوردن گوشت از جمله گوشت مرغ، شیر و تخم مرغ ممنوع است.

هدف از این
روزه،‌ تمرین پرهیزکاری و تزکیه روح خود از هوس
ها و گناهان است. به این دلیل روزه نه
فقط امتناع از نخوردن برخی از غذاها بلکه دست برداشتن از عادات و تفریحات و سرگرمی
های مضر و
زمان تفکر، عبادت و دعاخوانی است.

شاید دوست داشته باشید