آرایش ویژه نوعروسان در بلغارستان

ادیان نیوز / نوعروسان مسلمان در این کشور بنا به سنتی قدیمی
آرایشی بسیار ویژه دارند که به قلینا معروف است.

عروس فقط بعد از مراسم عقد است که اجازه دارد
صورتش را از این آرایش پاک کند و داماد چهره واقعی همسر خود را ببیند.

آرایش ویژه نوعروسان در بلغارستان

اشتراک در خبرنامه
برای دریافت جدیدترین اخبار به طور مستقیم به صندوق ورودی خود وارد اینجا شوید.
هر زمان می‌توانید مشترک شوید