تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

آرایش ویژه نوعروسان در بلغارستان

ادیان نیوز / نوعروسان مسلمان در این کشور بنا به سنتی قدیمی
آرایشی بسیار ویژه دارند که به قلینا معروف است.

عروس فقط بعد از مراسم عقد است که اجازه دارد
صورتش را از این آرایش پاک کند و داماد چهره واقعی همسر خود را ببیند.

آرایش ویژه نوعروسان در بلغارستان

شاید دوست داشته باشید

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.