درخواست ۲۰ انجمن اقلیت‌های مذهبی بررسی شد

به گزارش ادیان‌نیوز به نقل از فارس، قاسم میرزایی‌نکو،
عضو کمیسیون ماده ۱۰ احزاب بیان کرد که ۲۰ انجمن و مجموعه از گروه‌های اقلیت
ارامنه، زرتشتی و کلیمی مجموعه درخواست‌هایی در قالب تأسیس، تمدید و اصلاح
اساسنامه‌شان داشتند که به‌جز ۲ مورد، سایر موارد در این زمینه تصویب شد
.

وی با اشاره به تصمیمات نشست اخیر این کمیسیون
اظهار داشت: در این جلسه که با حضور همه اعضای کمیسیون از جمله ۲ نماینده جدید حزبی
آقایان کمالی و تبرایی برگزار شد درباره درخواست ۲۰ انجمن بحث و بررسی صورت گرفت
.

وی گفت: به‌جای «رحیمی» نماینده قوه قضاییه،
«اصفهانی» به‌عنوان نماینده این قوه انتخاب شد
.

شاید دوست داشته باشید