به گزارش ادیان‌نیوز به نقل از پایگاه خبری Indian Express؛ تومار با بزرگنمایی افزایش جمعیت مسلمانان ادعا کرد که این توطئه مسلمانان است. وی افزود: مسلمانان می‌خواهند کنترل کامل هند را در دست بگیرند. تومار دیروز (۸ آبان) با بیان این مطالب مناقشه برانگیز، ادعا کرد: مسلمانان صاحب فرزند می‌شوند نه به خاطر اینکه دلشان […]

جوسازی رهبر جوانان هندو علیه افزایش جمعیت مسلمانانبه گزارش ادیان‌نیوز به نقل از پایگاه خبری Indian Express؛ تومار با بزرگنمایی افزایش جمعیت مسلمانان ادعا کرد که این توطئه مسلمانان است.
وی افزود: مسلمانان می‌خواهند کنترل کامل هند را در دست بگیرند.
تومار دیروز (۸ آبان) با بیان این مطالب مناقشه برانگیز، ادعا کرد: مسلمانان صاحب فرزند می‌شوند نه به خاطر اینکه دلشان فرزند بخواهد بلکه به خاطر اینکه می‌خواهند کل کشور را از آن خود کنند.
افراط‌گرایان هندو رابطه خوبی با مسلمانان این کشور ندارند و اظهارات این‌چنین از سوی رهبران هندو می‌تواند تنش‌ها میان این گروه‌های دینی را افزایش دهد.
بنابر آمارها، مسلمانان حدود 180 میلیون نفر از جمعیت یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون نفری هند را تشکیل می‌دهند و هند پس از اندونزی و پاکستان بیشترین جمعیت مسلمانان جهان را دارد. هشتاد درصد از جمعیت هندوستان، پیرو آیین هندو هستند./ ایکنا