به گزارش ادیان‌نیوز به نقل از ابنا، اجلاسیه “تعدد فرهنگی و مذهبی و همزیستی مسالمت آمیز در خاورمیانه” باهمکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و موسسه بین المللی صلح و ادیان وبا حضور اساتید جامعه المصطفی در وزارت خارجه یونان آتن برگزار شد. شرکت استاد همکار جامعه المصطفی و مسئول سازمان ها و اتحادیه های […]

ادیان نیوز / اجلاسیه "تعدد فرهنگی و مذهبی و همزیستی مسالمت‌آمیز در خاورمیانه" برگزار شدبه گزارش ادیان‌نیوز به نقل از ابنا، اجلاسیه “تعدد فرهنگی و مذهبی و همزیستی مسالمت آمیز در خاورمیانه” باهمکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و موسسه بین المللی صلح و ادیان وبا حضور اساتید جامعه المصطفی در وزارت خارجه یونان آتن برگزار شد.
شرکت استاد همکار جامعه المصطفی و مسئول سازمان ها و اتحادیه های بین المللی خارج از کشور در اجلاسیه تعدد فرهنگی و مذهبی و همزیستی مسالمت آمیز در خاورمیانه باهمکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و موسسه بین المللی صلح و ادیان در وزارت خارجه یونان آتن برگزار گردید.
«حجت السلام امینی گلستانی» در این اجلاسیه پیرامون تاثیر رسانه ها بر فرهنگ مدارا و تکثر گرایی دینی طی دو نوبت جداگانه به بحث پیرامون نقش نظام اموزشی در برخی کشورهای اسلامی در ایجاد افراط گرایی دینی و تنفر و تکفیر پرداخت و ابراز داشت: برای حل مشکل افراط گرایی دینی و اسلامی در خاورمیانه ابتدا باید ریشه های افراط گرایی را که از دل متون آموزشی برخی کشورهای اغاز میگردد،از بین برد و پس از آن است که میتوان به گفتگوی بین ادیان و مذاهب، همزیستی مسالمت آمیز و تکثرگرایی دینی امیدوار بود.
وی در پایان ابراز داشت: بدون پرداختن به ریشه ها و علل اساسی افراط گرایی دینی، پرداختن به معلولها چندان نمی تواند در از بین بردن افراط گرایی و ایجاد همزیستی مسالمت آمیز و تکثر گرایی دینی موثر باشد.
«دکتر شجاعی» در این نشست به لزوم حرکت اسلام عقلگرا در منطقه خاور میانه برای رفع تنشها اجتماعی، مذهبی و افراط گرایی دینی اشاره و ابراز داشت: عمده مشکلات جوامع اسلامی در خاور میانه ناشی از فاصله گرفتن آنها از اسلام عقلانی و اجتهاد گرای برمبنای عقلانیت است لذا تا زمانیکه اسلام افراطی و ظاهر گرای موجود در خاور میانه به مبانی تفکر عقلانی معتقد نشود نمی تواند مشکل افراط گرایی مذهبی و اسلامی را حل کند.
وی در ادامه با ذکر مثال‌هایی از رویکرد عقلانی و اجتهاد محور دین که در جمهوری اسلامی ایران وجود دارد به ذکر مثالهایی از دیدگاههای فقهی مقام معظم رهبری(مثل احکام فقهی مربوط به درمان ناباروری) پرداخت و تصریح کرد: اگر اسلام رویکرد عقلانی داشته باشد نه تنها میتواند جلوی افراط گرایی را بگیرد بلکه میتواند بسیاری از مشکلات مردم را حل کند و در مقابل اسلام افراطی تنشها و شکافهای مذهبی و اجتماعی را عمیق تر ومشکل ساز تر می نماید.